O djelatniku
prof. dr. sc. Danijel Labaš
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:ECTS koordinator
Konzultacije:

Srijeda: 14.15-15.00 (prema prethodnom dogovoru na e-adresu)
Ostale radne dane: prema prethodnom dogovoru na e-adresu

Telefon:245-7640
Telefon kućni:7640
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991
Godina magistriranja:1993
Godina doktoriranja:1996
Na odjelu od:1997

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1965.
Filozofiju i teologiju studirao u Zagrebu i Rimu (Pontificia Università Gregoriana), iz komunikacijskih znanosti doktorira 1996. na Università Pontificia Salesiana u Rimu. Stručno se usavršavao na Radiotelevisione Italiana u Rimu i Westdeutscher Rundfunk u Kölnu. Na Hrvatskim studijima stalno zaposlen od 2007. Do akademske godine 2016./2017. obnašao različite službe, a od akademske godine 2017./2018. obnaša službu ECTS koordinatora te je nositelj kolegija: Medijska pedagogija, Mediji u nastavi, Metodika područja društvenih znanosti (komunikologija), Osnove komunikologije, Novinarska etika, Semiotika u masovnom komuniciranju, Film i religija, Povijest i teorija filma, Veliki režiseri europske kinematografije, Mediji i djeca, Mediji i nasilje, Politička komunikacija, Sociološki aspekti masovne komunikacije, Mediji i bioetika, Introduction to Global Communication, Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje te Medienkommunikation und Öffentlichtkeitarbeit.
Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te je objavio više knjiga i zbornika, znanstvenih i stručnih članaka u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima i publikacijama.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS