O djelatniku
prof. dr. sc. Danijel Labaš
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:ECTS koordinator, predstojnik Odsjeka za komunikologiju
Konzultacije:

Srijeda: 12.00-12.45 (prema prethodnom dogovoru na e-adresu)
Ostale radne dane: prema prethodnom dogovoru na e-adresu

Telefon:245-7640
Telefon kućni:7640
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:1996.
Na odjelu od:1997.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1965.
Filozofiju i teologiju studirao u Zagrebu i Rimu (Pontificia Università Gregoriana), iz komunikacijskih znanosti doktorira 1996. na Università Pontificia Salesiana u Rimu. Stručno se usavršavao na Radiotelevisione Italiana u Rimu i Westdeutscher Rundfunk u Kölnu. Na Hrvatskim studijima stalno zaposlen od 2007. Do akademske godine 2016./2017. obnašao različite službe, a od akademske godine 2017./2018. obnaša službu ECTS koordinatora te je nositelj kolegija: Medijska pedagogija, Mediji u nastavi, Metodika područja društvenih znanosti (komunikologija), Osnove komunikologije, Novinarska etika, Semiotika u masovnom komuniciranju, Film i religija, Povijest i teorija filma, Veliki režiseri europske kinematografije, Mediji i djeca, Mediji i nasilje, Politička komunikacija, Sociološki aspekti masovne komunikacije, Mediji i bioetika, Introduction to Global Communication, Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje te Medienkommunikation und Öffentlichtkeitarbeit.
Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te je objavio više knjiga i zbornika, znanstvenih i stručnih članaka u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima i publikacijama.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS