O djelatniku
doc. dr. sc. Dario Pavić
Zvanje:docent
Konzultacije:

Konzultacije srijedom od 14.45 h do 15.45 h.

Telefon:245-7652
Telefon kućni:7652
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2002
Godina doktoriranja:2010
Na odjelu od:2004

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1977. u Splitu. Godine 2002. diplomirao je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu (smjer biologija) 2010. godine (Omjer spolova novorođenčadi u Hrvatskoj 1946. – 2008: analiza populacijskih i ekoloških čimbenika). Usavršavao se na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley, Odsjek za demografiju (Junior Faculty Development Program) i na Sveučilištu u Utrechtu. Sudjelovao je u radu dvaju znanstvenih projekata (Utjecaj medija na hrvatsku obitelj i Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja). Objavio je radove u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i SAD-u. Održao je nekoliko pozvanih predavanja. Područje znanstvenog interesa su mu evolucijska demografija, reproduktivna ekologija, primjena statističkih programa i podučavanje znanstvene komunikcije. Predaje kolegij Uvod u znanstveni rad na preddiplomskom studiju sociologije te kolegije Demografski razvoj Hrvatske i Primjena statističkih programa na diplomskom studiju sociologije. Fakultetski je koordinator za statistički programski paket SAS.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS