O djelatniku
doc. dr. sc. Dario Pavić
Zvanje:docent
Konzultacije:

Konzultacije srijedom od 14.45 h do 15.45 h.

Telefon:245-7652
Telefon kućni:7652
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2010.
Na odjelu od:2004.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1977. u Splitu. Godine 2002. diplomirao je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu (smjer biologija) 2010. godine (Omjer spolova novorođenčadi u Hrvatskoj 1946. – 2008: analiza populacijskih i ekoloških čimbenika). Usavršavao se na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley, Odsjek za demografiju (Junior Faculty Development Program) i na Sveučilištu u Utrechtu. Sudjelovao je u radu dvaju znanstvenih projekata (Utjecaj medija na hrvatsku obitelj i Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja), i dvaju projekata MZO-a (Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2015-2017, i 2017-2019). Objavio je radove u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i SAD-u. Održao je nekoliko pozvanih predavanja. Područje znanstvenog interesa su mu demografija, reproduktivna ekologija, primjena statističkih programa, podučavanje znanstvene komunikcije i cjeloživotno učenje. Predaje kolegij Uvod u znanstveni rad na preddiplomskom studiju sociologije te kolegije Demografski razvoj Hrvatske i Primjena statističkih programa na diplomskom studiju sociologije. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS