O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:


 srijedom od 15,00 do 16,00 sati

Telefon:245-7614
Telefon kućni:7614
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1970. u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završio u Iloku i Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao dvopredmetni studij filozofije i povijesti, gdje je diplomirao 1996. Poslijediplomski (magistarski) studij povijesti upisao 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirao 2000. Na istom fakultetu je 2004. obranio doktorsku disertaciju pod vodstvom mentora dr. sc. Nevena Budaka naslovljenu Osijek u XVIII. stoljeću – od zasebnih gradskih jedinica do jedinstvenog grada. Od 1997. do 2007. radio je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest. Nakon toga zaposlen je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom studiju kroatologije i preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju povijesti. Predavao je više kolegija iz tematike hrvatske ranonovovjekovne povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Pedagoškom fakultetu u Osijeku, Učiteljskom fakultetu u Osijeku i Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Područje njegova znanstvena interesa je urbana povijest Slavonije u novom vijeku.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS