O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:


 srijedom od 15,00 do 16,00 sati

Telefon:245-7614
Telefon kućni:7614
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1970. u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završio u Iloku i Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao dvopredmetni studij filozofije i povijesti, gdje je diplomirao 1996. Poslijediplomski (magistarski) studij povijesti upisao 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirao 2000. Na istom fakultetu je 2004. obranio doktorsku disertaciju pod vodstvom mentora dr. sc. Nevena Budaka naslovljenu Osijek u XVIII. stoljeću – od zasebnih gradskih jedinica do jedinstvenog grada. Od 1997. do 2007. radio je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest. Nakon toga zaposlen je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom studiju kroatologije i preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju povijesti. Predavao je više kolegija iz tematike hrvatske ranonovovjekovne povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Pedagoškom fakultetu u Osijeku, Učiteljskom fakultetu u Osijeku i Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Područje njegova znanstvena interesa je urbana povijest Slavonije u novom vijeku.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS