O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima
Zvanje:izvanredni profesor
Telefon:245-7653
Telefon kućni:7653
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena u Zagrebu 1972. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završila u Zagrebu, diplomirala 1995. na Odsjeku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. do 2009. zaposlena kao znanstvena novakinja u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, od 2009. do danas na Odjelu za kroatologiju na Hrvatskim studijima. Dva je puta bila stipendistica CEEPUS-a na Sveučilištu u Beču (1999. i 2003.). Magistrirala 1999. s temom Ivana Brlić Mažuranić, monografija, doktorirala 2004. s disertacijom Hrvatski dječji roman. Primarni znanstveni interesi hrvatska i svjetska dječja i adolescentska književnost, studije djetinjstva (childhood studies) i srodne teme. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održavala nastavu iz kolegija Dječja književnost, Književnost za mladež i srodnih kolegija na diplomskom studiju, te kolegij Hrvatska dječja književnost na doktorskom studiju na Odsjeku za kroatistiku, kao i kolegije Dječja književnost i Književnost za mladež na Dopunskom studiju za nastavnike na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Na Odjelu za kroatologiju nastavno usmjerena na dječju i noviju hrvatsku književnost. Govori njemački i engleski jezik.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS