O djelatniku
Dunja Jurić Vukelić, mag. psych.
Zvanje:povjera predavanja
Lokacija: 206
Konzultacije:

Četvrtkom od 13.00 do 14.00

Glavna zgrada Fakulteta hrvatskih studija, 2. kat, soba 206

Telefon:245-7620
Telefon kućni:7620
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Na odjelu od:2015.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Dunja Jurić Vukelić rođena je 1988. u Sisku. Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2007. godine. Diplomirala je s temom diplomskoga rada Religioznost kao adaptacija u kontekstu evolucijske psihologije. Studentica je poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s odobrenim sinopsisom doktorskog rada pod naslovom Psihosocijalne osobitosti žena u procesu potpomognute oplodnje. Pripravnički staž završila je u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, nakon čega je radila u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u nastavi kao vanjska suradnica u zvanju predavačice od 2015. godine, a 2017. godine izabrana je u zvanje i na radno mjesto asistentice. U skladu s istraživačkim interesima, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kognitivna psihologija, Psihologija u hrvatskoj književnosti, Motivacija u nastavnom procesu, Pedagoška psihologija, Korelacijske vježbe predmetne metodike nastave, Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu i Pedagoški menadžment suvremene škole.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS