O vanjskom suradniku
doc. dr. sc. Eva Anđela Delale
Zvanje:docent
Konzultacije:

prema dogovoru

Telefon:245-7615
Telefon kućni:7615
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena 1971. u Splitu. Studirala poslijediplomski magistarski i doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala 2009. Radnu karijeru započela 1995. u neprofitnom sektoru, od 1998. godine zaposlena je na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, a od 2013. godine na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2004. godine profesionalno se usavršavala u okviru National Catholic School of Social Services, The Catholic University of America, u Washingtonu, DC, SAD te je volontirala u neprofitnim organizacijama Center for Multicultural Human Services i Torture Abolition and Survivors Support Coalition. Osposobljavala se kroz niz višegodišnjih edukacija iz područja humanističkih psihoterapijskih pravaca i savjetovanja, izobrazbe za pružanje pomoći u posttraumatskom oporavku, metodike nastave. Sudjelovala je u brojnim znanstvenim skupovima te objavila više znanstvenih i stručnih članaka. Znanstveno-istraživački rad kontinuirano povezuje sa stručnom djelatnošću psihologa i drugih pomažućih zanimanja. Područja interesa: razvojna psihologija i roditeljstvo, rad s grupama, multikulturalnost, međukulturalna psihologija.

 

 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS