O djelatniku
doc. dr. sc. Ivan Burić
Zvanje:docent
Telefon:01 2457 613
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Dr. sc. Ivan Burić rođen je 1968. godine u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je 2001. te doktorirao 2010. godine s tezom iz sociologije potrošnje („Razvoj potrošačkog društva i rast osobne zaduženosti u Hrvatskoj“).

Od 1994. do 2001. godine radio je kao direktor agencije za istraživanje tržišta Studio Weber. Od studenog 2001. do veljače 2014. godine stalno je zaposlen na mjestu direktora istraživanja u agenciji za istraživanje javnog mnijenja, medija i tržišta Ipsos Puls. Kao dugogodišnji stalni zaposlenik Ipsos Pulsa bio je zadužen za razvoj metodologije istraživanja te organizaciju i realizaciju istraživačkih projekata s područja socioloških istraživanja, socio-ekonomskih istraživanja, istraživanja javnog mnijenja, medija i financijskog tržišta. U tom periodu sudjelovao je u više od 500 različitih istraživačkih projekata za potrebe brojnih domaćih i međunarodnih institucija, organizacija i poslovnih subjekata.

Od 2008. do 2013. godine kao vanjski suradnik predaje na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu, na Odjelu za komunikologiju (kolegij Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta). Od veljače 2014. stalno je zaposlen na Hrvatskim studijima. Izuzev metodologije društvenih istraživanja znanstveni interesi su mu sociologija potrošnje, sociološki aspekti tržišne komunikacije te ekonomska sociologija. Uz objavljene znanstvene radove autor je knjige Nacija zaduženih. Sudjelovao je na većem broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS