O djelatniku
Ivan Perkov, mag. soc.
Zvanje:povjera predavanja
Lokacija: 018
Konzultacije:

Četvrtak (11.30 - 12.30h)

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2013.
Na odjelu od:2017.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Ivan Perkov, mag. soc., rođen je 1989. u Splitu. Preddiplomski studij sociologije završio je na splitskome Filozofskom fakultetu 2010. završnim radom Političnost mladih u Splitu, a titulu magistra sociologije stekao je 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad Europeizacija hrvatskoga sigurnosnoga diskursa. Zbog težnje znanstvenoj interdisciplinarnosti 2015. je upisao poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je položio sve propisane ispite.

Od 2017. pohađa poslijediplomski doktorski studij Sociologija na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Obranio je temu i sinopsis doktorskoga rada "Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu" i trenutno izrađuje disertaciju. Dobitnik je stipendije Filozofskoga fakulteta za izvrsnost na doktorskome studiju u ak. god. 2018./ 2019. Od 2017. član je Vijeća društveno-humanističkoga područja zagrebačkog Sveučilišta, a od prosinca 2019. je i član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. kontinuirano se bavi novinarskim i uredničkim radom na temama znanosti i visokoga obrazovanja u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas. Sudjelovao je na nizu znanstvenih simpozija, konferencija i skupova te intervjuirao brojne istaknute profesore i znanstvenike. Sudjelovao je i u pokretanju prvoga hrvatskog studentskog portala studentski.hr. Od 2014. do 2017. bio je zaposlen u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. godine zaposlen je na Odsjeku za sociologiju Hrvatskih studija u suradničkome zvanju asistenta, u znanstvenome polju sociologija. Područja znanstvenoga i stručnoga interesa su mu urbana sociologija, sociologija rizika i sociologija obrazovanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik; Ježovita Josip Sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u gradu Zagrebu od osamostaljenja Hrvatske do danas // Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2020. str. 135-146 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Perkov, Ivan; Krovinović, Stjepan; Šarić, Petar Izazovi studiranja osoba s fizičkim i/ili mentalnim poteškoćama u Republici Hrvatskoj // 3. Međunarodni transdisciplinarni simpozij BIOETIKA I APORIJE PSIHE 3rd International Transdisciplinary Symposium BIOETHICS AND APORIA OF PSYCHE Knjižica sažetaka / Book of abstracts / Janeš, Luka; Kožić, Štefanija (ur.). Zagreb: Hrvatsko bioetičko društvo, 2019. str. 85-86 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni )

Perkov, Ivan; Horvat, Dunja Važnost učenja sociologije u srednjoj školi // Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO Contemporary Themes in Education - CTE Knjižica sažetaka / Book of abstracts / Kolar Billege, Martina (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2019. str. 90-91 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Perkov, Ivan; Bogović, Bruno; Šarić, Petar Spomeničke interpolacije u javni prostor – filozofi i ostali društveno- humanistički znanstvenici na zagrebačkim ulicama i trgovima // 28. DANI FRANE PETRIĆA / Ćurko, Bruno ; Knorr, Lidija ; Matijević, Mira ; Radman, Zdravko (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. str. 85-86 (predavanje, recenziran sažetak, znanstveni)

Perkov, Ivan Etički problemi nepostojanja urbanog planiranja u suvremenoj Hrvatskoj: urušavanje osjećaja zajedništva u urbanim naseljima // 28. DANI FRANE PETRIĆA / Ćurko, Bruno ; Knorr, Lidija ; Matijević, Mira ; Radman, Zdravko (ur.).Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2019. str. 135-136 (predavanje, recenziran sažetak, znanstveni)

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik Epistemološki potencijal fenomenologije u otkrivanju ideoloških aspekata društvenoga života // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 9 (2018), 1-2; 125-138 (domaća recenzija, pregledni rad, znanstveni)

Perkov, Ivan Društveni i etički aspekti NIMBY sindroma - primjer sustava zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj // 18. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. str. 110-110 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

Perkov, Ivan Coping with Ecological Problems in Cities on the Croatian Coast: Sociological Aspects of the Karepovac Waste Disposal Recovery Process in the City Of Split // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.). Vis: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; VERN; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 253-264 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Brezovec, Erik; Perkov, Ivan - Potencijal dolaska hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka na studij ili rad u Republiku Hrvatsku // TREĆI HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES / Lemić, Vlatka (ur.).Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2018. str. 39-40 (predavanje, recenziran sažetak, znanstveni)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan POSTGRADUATE SPECIALIST STUDY PROGRAMMES: A CASE OF MBA PROGRAMME AT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITY OF ZAGREB // ICERI2017 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Sevilla, Španjolska: IATED Academy, 2017. str. 989-995 doi:10.21125/iceri.2017.0344 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan Introducing new study programmes at Croatian Public Universities : critical review of the institutional framework and decision making processes // 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016) : Proceedings
Sevilla, Španjolska: IATED, 2016. str. 5742-5751 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS