O djelatniku
Ivan Perkov, mag. soc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

Četvrtak (11.00 - 12.30h)

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2013
Na odjelu od:2017

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Ivan Perkov, mag. soc., rođen je 1989. u Splitu. Preddiplomski studij sociologije završio je na splitskome Filozofskom fakultetu 2010. završnim radom Političnost mladih u Splitu, a titulu magistra sociologije stekao je 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad Europeizacija hrvatskoga sigurnosnoga diskursa. Zbog težnje znanstvenoj interdisciplinarnosti 2015. je upisao poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je položio sve propisane ispite.

Od 2017. pohađa poslijediplomski doktorski studij Sociologija na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Obranio je temu i sinopsis doktorskoga rada "Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu" i trenutno izrađuje disertaciju. Dobitnik je stipendije Filozofskoga fakulteta za izvrsnost na doktorskome studiju u ak. god. 2018. / 2019. Od akademske godine 2017./2018. član je Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. kontinuirano se bavi novinarskim i uredničkim radom na temama znanosti i visokoga obrazovanja u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas. Sudjelovao je na nizu znanstvenih simpozija, konferencija i skupova te intervjuirao brojne istaknute profesore i znanstvenike. Sudjelovao je i u pokretanju prvoga hrvatskog studentskog portala studentski.hr. Od 2014. do 2017. bio je zaposlen u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. godine zaposlen je na Odsjeku za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u suradničkome zvanju asistenta, u znanstvenome polju sociologija. Područja znanstvenoga i stručnoga interesa su mu urbana sociologija, sociologija rizika i sociologija obrazovanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Perkov, Ivan Coping with Ecological Problems in Cities on the Croatian Coast: Sociological Aspects of the Karepovac Waste Disposal Recovery Process in the City Of Split // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.). Vis: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; VERN; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 253-264 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni

Perkov, Ivan Društveni i etički aspekti NIMBY sindroma - primjer sustava zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj // 18. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE / Jurić, Hrvoje (ur.).
Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. str. 110-110 (predavanje, domaća recenzija, sažetak)

Perkov, Ivan - prikaz knjige Anđelina Svirčić Gotovac i Rade Šarović (ur.) - Tranzicijska preobrazba glavnih gradova Zagreba i Podgorice kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015. – 2016.) // Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 57 (2019), 1 (213); 98-102 doi:10.5673/sip.57.1.6 (domaća recenzija, prikaz)

Brezovec, Erik; Perkov, Ivan - Potencijal dolaska hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka na studij ili rad u Republiku Hrvatsku // TREĆI HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES / Lemić, Vlatka (ur.).Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2018. str. 39-40 (predavanje, recenziran, sažetak, znanstveni)

Perkov, Ivan - prikaz knjige  Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar (ur.) - Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The Quality of Living in New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb // Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 56 (2018), 2 (211); 179-183 (domaća recenzija, članak)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan POSTGRADUATE SPECIALIST STUDY PROGRAMMES: A CASE OF MBA PROGRAMME AT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITY OF ZAGREB // ICERI2017 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.).
Sevilla, Španjolska: IATED Academy, 2017. str. 989-995 doi:10.21125/iceri.2017.0344 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan Introducing new study programmes at Croatian Public Universities : critical review of the institutional framework and decision making processes // 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016) : Proceedings
Sevilla, Španjolska: IATED, 2016. str. 5742-5751 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Izabrani projekti

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost "Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla" (suradnik - volonter)

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS