Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
Ivan Perkov, mag. soc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:Doktor znanosti
Lokacija: 018
Konzultacije:

Srijeda (13.00 - 14.00 h) i po dogovoru putem e-maila

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina doktoriranja:2021.
Na odjelu od:2017.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Ivan Perkov rođen je 1989. u Splitu. Preddiplomski studij sociologije završio je na splitskome Filozofskom fakultetu 2010. završnim radom Političnost mladih u Splitu, a titulu magistra sociologije stekao je 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad Europeizacija hrvatskog sigurnosnog diskursa. Zbog težnje znanstvenoj interdisciplinarnosti 2015. je upisao poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je položio sve propisane ispite.

Od 2017. do 2021. pohađao je poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2021. je obranio disertaciju na temu "Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu". Dobitnik je stipendije Filozofskoga fakulteta za izvrsnost na doktorskome studiju u ak. god. 2018./ 2019. Od 2017. do 2019. bio je član Vijeća društveno-humanističkoga područja, a od prosinca 2019. je član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Dulje od desetljeća se kontinuirano bavi akademskim novinarstvom i uredničkim radom u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas u kojima je objavio niz temata, analiza i razgovora s istaknutim predstavnicima akademske zajednice. Sudjelovao je u pokretanju prvog hrvatskog studentskog portala studentski.hr. Od 2014. do 2017. bio je zaposlen u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. godine je zaposlen na Odsjeku za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija u suradničkome zvanju asistenta, u znanstvenome polju sociologije. Područja znanstvenoga i stručnoga interesa su mu urbana sociologija, sociologija rizika i socijalna ekologija. Član je Američkog sociološkog društva i njegove Sekcije za sociologiju okoliša.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Perkov, Ivan Inicijativa „Čuvamo naš park“ - analiza sadržaja medija na temu intervencije u javni prostor // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 10 (2019), 2; 65-83 (domaća recenzija, izvorni znanstveni članak)

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik; Ježovita Josip Sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u gradu Zagrebu od osamostaljenja Hrvatske do danas // Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2020. str. 135-146 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik Epistemološki potencijal fenomenologije u otkrivanju ideoloških aspekata društvenoga života // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 9 (2018), 1-2; 125-138 (domaća recenzija, pregledni rad, znanstveni)

Perkov, Ivan Coping with Ecological Problems in Cities on the Croatian Coast: Sociological Aspects of the Karepovac Waste Disposal Recovery Process in the City Of Split // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.). Vis: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; VERN; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 253-264 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan POSTGRADUATE SPECIALIST STUDY PROGRAMMES: A CASE OF MBA PROGRAMME AT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITY OF ZAGREB // ICERI2017 Proceedings / Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (ur.). Sevilla, Španjolska: IATED Academy, 2017. str. 989-995 doi:10.21125/iceri.2017.0344 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan Introducing new study programmes at Croatian Public Universities: a critical review of the institutional framework and decision making processes // 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016): Proceedings Sevilla, Španjolska: IATED, 2016. str. 5742-5751 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Profesionalni interesi i članstva

Američko sociološko društvo

Sekcija Američkog sociološkog društva za sociologiju okoliša

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS