O djelatniku
Katarina Jelić, mag. psych.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:Asistentica
Lokacija: 206
Konzultacije:

Četvrtak, 14:20-15:50h

E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/katarina.jelic
URL službenih stranica na Webu: https://www.hrstud.unizg.hr/staff//katarina.jelic
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:2015.
Na odjelu od:2020.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Katarina Jelić rođena je u Šibeniku 1990. godine. Jednopredmetni studij psihologije završila je na Sveučilištu u Zadru, gdje je završila preddiplomski studij obranom završnoga rada na temu socijalne stigme i Brickmanovog modela pomaganja. Diplomirala je na temu uloge perfekcionizma i stilova roditeljskog odgoja u objašnjenju depresivnosti kod adolescenata.Tijekom studiranja završila je Basic training iz realitetne psihoterapije i teorije izbora. Po završetku stručnog osposobljavanja, polaže stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori, čiji je član. Trenutačno pohađa Poslijediplomski sveučilišni studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Radila je u više strukovnih srednjih škola kao profesorica psihologije. Ima dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru, području socijalne skrbi i obrazovanja te na pružanju usluga psihološkoga savjetovanja za mlade i odrasle. Sudjelovala u nacionalnom projektu psihosocijalnoga osnaživanja hrvatskih branitelja i radu RAN - Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji koja okuplja stručnjake iz cijele Europe. Sukreirala i provodila brojne preventivne programe namijenjene djeci i mladima (vršnjačko nasilje, ovisnost, prerano napuštanje obrazovanja, mentalno zdravlje). Koautorica je niza stručnih publikacija na temu prevencije. Kontinuirano se usavršava u području savjetovanja i kliničke prakse, objavljuje i recenzira znanstvene radove u domaćim časopisima. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Vučenović, D., Hajncl, Lj. i Jelić, K. (2022). Profesionalni stres, izgaranje i vikarijska trauma u socijalnome radu: smjernice za prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja socijalnih radnika. Časopis za socijalne djelatnosti, 1(1), 1-21. 

Vučenović, D., Brajković, L. i Jelić, K. (u tisku). Kvaliteta života umirovljenika u RH: utvrđivanje razlika s obzirom na spol, razinu obrazovanja i bračni status. Kroatologija, 3-4.

Maričić, J. i Jelić, K. (2022). Logoterapijski pristup komunikaciji o zdravlju i bolesti (usmeno izlaganje). ,,Čovjek je čovjeku lijek'' - Međunarodna konferencija o komunikaciji u medicini. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Jelić, K. i Maričić, J. (2022). Zdravstvena ponašanja na radnom mjestu: apsentizam, prezentizam i profesionalno izgaranje. Naučno-stručni skup Sedmi sarajevski dani psihologije. Knjiga sažetaka, str. 25. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet. 

Jelić, K. i Kopilaš, V. (2022). Spolne i dobne razlike u depresivnosti kod adolescenata. Naučno-stručni skup Sedmi sarajevski dani psihologije. Knjiga sažetaka, str. 34. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet. 

Korać, D., Jelić, K., Kopilaš, V. i Gajović, S. (2022). Određeni aspekti mentalnog zdravlja i digitalna aktivnost u vrijeme Covid-19 pandemije. Međunarodni znanstveno-stručni skup 23. Dani psihologije u Zadru. Poster izlaganje. Knjiga sažetaka, str. 178. Sveučilište u Zadru. 

Babić, N., Geto, T., Jelić, B., Kožuh, K. i Jelić, K. (2022). Samopoštovanje i perfekcionizam studenata. Međunarodni znanstveno-stručni skup 23. Dani psihologije u Zadru. Poster izlaganje. Knjiga sažetaka, str. 157. Sveučilište u Zadru. 

Jelić, K. (2019). Neki prediktori depresivnosti u adolescenciji. Klinička psihologija 12, 1-2, 1-18. https://doi.org/10.21465/2019-KP-1-2-0002 

Jelić, K. i Sliško, A. (2019). Odnos ispitne anksioznosti, samopoštovanja i školskog uspjeha kod učenika osnovne škole. 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Poster izlaganje. Knjiga sažetaka. Zagreb, HKS.

Jelić, K. i Sliško, A. (2018). Perfekcionizam i depresivnost – implikacije za preventivni rad. Usmeno priopćenje. VII. znanstveno-stručni skup ,,Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici''. Knjiga sažetaka. Filozofski fakultet Osijek.

Jelić, K. (2017). Opiši me – emocionalno opismenjavanje djece i mladih. 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: ,,Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji''. Knjiga sažetaka. Zagreb, HKS.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatska psihološka komora

Hrvatski sveučilišni sindikat

 

Izabrani projekti

Program psihosocijalnoga osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo hrvatskih branitelja i Europski socijalni fond. 

Projekt UP.04.2.1.09.0084 „Pridruži se – aktivni u mirovini“ Zelinski Aktivni Zlatni Umirovljenici – Klub ZAZU. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina (2022)

Hrvatski branitelji i njihove obitelji - prošlost, sadašnjost i budućnost. Odsjek za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija (2022-2023)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS