O djelatniku
doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Zvanje:docent
Funkcija:povjerenica za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu
Konzultacije:

utorkom od 11 do 12 sati i prema prethodnom dogovoru

Telefon:245-7620
Telefon kućni:7620
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Diplomirala psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Educirala se u području komunikacijskih vještina u Europi i SAD-u te u području palijativne skrbi, psihoonkologije, psihotraumatologije i kliničke psihologije te je i stekla stručni naziv kliničkog psihologa. Predsjednica je stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi Hrvatske psihološke komore i pročelnica sekcije psihologa u palijativnoj skrbi Hrvatskog psihološkog društva. Znanstvena je savjetnica u području biomedicine i zdravstva polje kliničkih medicinskih znanosti te znanstvena suradnica u području društvenih znanosti polje psihologija. Obnašala je dužnost voditeljice Odjela za komunikacijske vještine u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu do 2017. godine. Kao vanjska suradnica sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završila je petogodišnju edukaciju iz psihoterapijskog pravca transakcijske analize, grupne analize te je licencirani psihoterapeut iz područja seksualne terapije. Voditeljica je niza tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu u području komunikacijskih vještina, palijativne skrbi i psiho-onkologije. Autorica je više desetaka znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjigama te vrlo aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima i konferencijama iz područja komunikacijskih vještina, psihoonkologije, palijativne skrbi i psihosomatske medicine.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

klinička psihologija, zdravstvena psihologija, palijativna medicina, psihoonkologija, psihotraumatologija, psihosomatska medicina

Povijest zaposlenja

srpanj 2017 - danas - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

prosinac 2015 - danas - Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

veljača 2000. - prosinac 2015. - KBC Zagreb (Klinika za psihološku medicinu, Klinika za psihijatriju)

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS