O djelatniku
doc. dr. sc. Maja Matasović
Zvanje:docent
Konzultacije:

Utorkom 11-12h

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Maja Matasović (r. Rupnik) rođena je 1979. g. u Zagrebu gdje je završila studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu 2002. g. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike obranila je 2005. g. kvalifikacijski rad Opis starogrčkih polivalentnih glagola prema Gramatici uloga i referenci, a 2011. g. doktorsku disertaciju Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena, izrađenu pod vodstvom mentora akademika Augusta Kovačeca i prof. dr. sc. Mate Križmana.
Od 2002./3. kao vanjski suradnik radi na Hrvatskim studijima, gdje održava razne cikličke izborne kolegije s temama iz grčke i rimske civilizacije i književnosti za studente preddiplomskog studija latinskog jezika i diplomskog studija hrvatskog latiniteta.
Od 2004. g. do 2017.g. bila je zaposlena na Hrvatskom institutu za povijest gdje je radila na Odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju. Od 2017.g. docentica je na Odsjeku za hrvatski latinitet Hrvatskih studija.
Sudjelovala je na petnaestak znanstvenih i stručnih skupova te okruglih stolova u zemlji i inozemstvu te objavljivala knjige i radove s temama iz grčkog kazališta, grčke i latinske lingvistike te odnosa Crkve i naroda u Hrvatskoj u 18. stoljeću.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS