O djelatniku
prof. dr. sc. Mario Grčević
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:Pročelnik Hrvatskih studija
Telefon:245 7631
Telefon kućni:7631
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen sam 1969. godine u Varaždinu. Srednju školu završio sam u Zagrebu 1987. godine. Studij slavistike i germanistike završio sam na Sveučilištu u Mannheimu 1995., u zvanju magistra humanističkih znanosti iz područja filologije. Doktorirao sam na Sveučilištu u Mannheimu 2005. obranom rada o jeziku i postanku hrvatskoga štokavskoga misala iz XVI. stoljeća (Neofiti 55, Biblioteca Apostolica Vaticana). U Njemačkoj sam radio kao učitelj u hrvatskoj dopunskoj nastavi, kao znanstveni pomoćnik i kao lektor za hrvatski jezik na Sveučilištu u Mannheimu. Od 2000. do 2004. bio sam zaposlen kao znanstveni suradnik na Slavenskom seminaru Sveučilišta u Mannheimu u sklopu projekta koji je financirala Njemačka istraživačka zajednica (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Prije toga bio sam kao doktorand stipendistom Studijske zaklade njemačkoga naroda (Die Studienstiftung des deutschen Volkes). Od 2005. do 2006. radio sam kao znanstveni novak (asistent i viši asistent) u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU na projektu akademika Stjepana Babića. Od 2006. radim na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, od 2013. u zvanju izvanrednoga profesora. Predajem kroatističke predmete. Od 2012. do 2015. bio sam pročelnikom Odjela za kroatologiju. Bio sam predsjednikom organizacijskoga odbora dviju konferencija Hrvatskih studija: Četvrte kroatološke konferencije „Dubrovnik u hrvatskoj povijesti“ (Dubrovnik, 2015., u suorganizaciji sa Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Gradom Dubrovnikom, Sveučilištem u Dubrovniku, Zakladom Bercab Stiftung) i Prvoga znanstvenoga skupa „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća“ (Križevci, 2014., u suorganizaciji s „Glasom Koncila“ i Udrugom za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“). Bio sam ocjeniteljem novih sveučilišnih studijskih programa i obavljao sam procjeniteljske poslove za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (projekti i nagrade), Hrvatsku zakladu za znanost, Hrvatsko filološko društvo, nakladničke kuće i znanstvene časopise. Od 2005. do 2011. bio sam tajnikom Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU, a član sam njegova uredništva od 2010. godine. Član sam uredništva časopisa Jezik od 2015. godine. Dobitnik sam Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.). Za člana suradnika Razreda za filološke znanosti HAZU biran sam 2010. godine. Objavio sam oko 75 stručnih i znanstvenih članaka (na hrvatskom, njemačkom, engleskom i poljskom) i dvije monografije (na njemačkom), od kojih je jedna (disertacija) trajna elektronička publikacija Sveučilišta u Mannheimu. Održao sam oko 40 javnih izlaganja i predavanja. Bavim se filologijom starijih hrvatskih tekstova, poviješću hrvatskoga književnoga jezika i poviješću međunarodne slavistike koja bitno osvjetljuje mnoge probleme kroatistike. Moji radovi dostupni su u PDF-u na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrani projekti

 

Program rada Marija Grčevića iz Prijave na Poziv za podnošenje prijava za predložnika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./2017. i 2017./2018., od 14. ožujka 2016.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS