O djelatniku
doc. dr. sc. Marjan Ninčević
Zvanje:docent
Konzultacije:

Četvrtkom od 11 do 12 sati, soba br. 106

Telefon kućni:7663
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/marjan.nincevic
URL službenih stranica na Webu: http://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/marjan.nincevic
Odsjek : ODSJEK ZA EDUKACIJSKE ZNANOSTI I NAOBRAZBU NASTAVNIKA

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Marjan Marino Ninčević, rođen je 22. 2. 1974. u Zadru. U ljeto 1994. stekao je diplomu iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a diplomu iz teologije stekao je 1998. godine na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Magistrirao je iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je iz pedagogije 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za pedagogiju. 2012. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Pročelnik je Odjela za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija.

Znanstveno-istraživački interesi Marjana Ninčevića odnose se na područje opće pedagogije i školske pedagogije kao i istraživanja kompetencijskog profila nastavnika u kurikulumu suvremene škole. U svom cjelokupnom znanstvenom radu zastupa kompetencijski profil suvremenog nastavnika, potrebu podizanja razine kvalitete procesa odgoja i obrazovanja, potrebu profesionalnog razvoja nastavnika i razvoj interkulturalnih kompetencija. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te je objavio više znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS