O djelatniku
doc. dr. sc. Marko Jerković
Zvanje:docent
Konzultacije:

Ponedjeljak, 11.15-12.15

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST , ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Marko Jerković (1983.), završio je studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007., gdje je doktorirao 2011. godine. Od 2008. zaposlen je na Hrvatskim studijima kao asistent-znanstveni novak; od 2012. kao poslijedoktorand; od 2018. kao docent. Kao stipendist Tehničkoga sveučilišta u Dresdenu 2019. usavršava u poredbenoj povijesti redovništva. Održava nastavu o srednjem vijeku na studijima povijesti, hrvatskoga latiniteta i kroatologije. Znanstveni interesi: institucionalna povijest Crkve, srednjovjekovni kaptoli, komparativna povijest redovništva. Redovito objavljuje znanstvene radove u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je objavio šest uredničkih knjiga i monografsku knjigu Zagrebački kanonici u 14. stoljeću - institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i znanstvenih kolokvija, jedne sekcije na IV. kongresu hrvatskih povjesničara i zimske škole "Izvori za crkvenu povijest". Sudjelovao na brojnim radionicama i znanstvenim skupovima o crkvenoj povijesti, među kojima valja izdvojiti: XV International Congress of Medieval Canon Law (Paris, 2016.) i Authority and Consent in Medieval Religious Orders (Dresden, 2019.). Od rujna 2019. pridruženi je suradnik Istraživačkoga centra za komparativnu povijest redovništva (Dresden, Njemačka).

Član je međunarodne udruge “Episcopus – Society for the Study of Bishops and Secular Clergy in the Middle Ages”, međunarodne znanstvene mreže “The Mystical Theology Network” (University of Oxford) i udruge "Tkalčić – Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije". Član je Odbora za crkvenu povijest Posebne sekcije (Sekcija II) za Filozofiju, povijest i etnografiju Mađarske akademije znanosti – Regionalni odbor u Pečuhu.

Znanstveni projekti i znanstvene akcije: 2008.-2013. radio je na projektu “Književnojezični latinizam u franjevačkoj” baštini; 2015.-2016 voditelj je istraživanja "Apostolska komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza"; 2016.-2017. suradnik je bilateralnog projekta "Mobility and hospitality in the monastic networks" (Technische Universität Dresden, Research Centre for the Comparative History of Religious Orders - Hrvatski institut za povijest, Zagreb); 2016. suradnik je na projektu "Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka", a 2017. na projektu “Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku” (Hrvatsko katoličko sveučilište); 2017.-2018. suradnik je na projektu “Živjeti u zajednici – pojedinac i integracije u hrvatskoj povijesti” (Hrvatski studiji); 2017.-2019. suradnik je na projektu “Papal delegates in Hungary in the 14th century – online database” (Sveučilište u Pečuhu); 2015.-2017. član je COST (EU) znanstvene akcije "New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe".

Mobilnost: 2008./2009. Budimpešta (Doctoral Support Program); 2015. Sveučilište Palacký u Olomoucu, R. Češka (CEEPUS); 2015.-2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (radionice o srednjovjekovnom redovništvu); 2016. Sveučilište u Pečuhu, Mađarska (ERASMUS+); 2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (DAAD). 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS