Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
doc. dr. sc. Marko Jerković
Zvanje:docent
Funkcija:docent, koordinator studija latinskoga jezika i hrvatskoga latiniteta
Lokacija: 103
Konzultacije:

Ponedjeljak, 13.00-14.00

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST , ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Marko Jerković (1983.), završio je studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007., gdje je doktorirao 2011. godine. Od 2008. zaposlen je na Hrvatskim studijima kao asistent-znanstveni novak; od 2012. kao poslijedoktorand; od 2018. kao docent. Kao stipendist Tehničkoga sveučilišta u Dresdenu 2019. usavršava u poredbenoj povijesti redovništva. Održava nastavu o srednjem vijeku na studijima povijesti, hrvatskoga latiniteta i kroatologije. Znanstveni interesi: institucionalna povijest Crkve, srednjovjekovni kaptoli, komparativna povijest redovništva. Redovito objavljuje znanstvene radove u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je objavio sedam uredničkih knjiga i monografsku knjigu Zagrebački kanonici u 14. stoljeću - institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i znanstvenih kolokvija, jedne sekcije na IV. kongresu hrvatskih povjesničara i zimske škole "Izvori za crkvenu povijest". Sudjelovao na brojnim radionicama i znanstvenim skupovima o crkvenoj povijesti, među kojima valja izdvojiti: XV International Congress of Medieval Canon Law (Paris, 2016.) i Authority and Consent in Medieval Religious Orders (Dresden, 2019.). Od rujna 2019. pridruženi je suradnik Istraživačkoga centra za komparativnu povijest redovništva (Dresden, Njemačka). Mobilnost: 2008./2009. Budimpešta (Doctoral Support Program); 2015. Sveučilište Palacký u Olomoucu, R. Češka (CEEPUS); 2015.-2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (radionice o srednjovjekovnom redovništvu); 2016. Sveučilište u Pečuhu, Mađarska (ERASMUS+); 2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (DAAD). Bio je suradnik na sedam projekata, a trenutno je voditelj projekta “Tihi pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi” pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS