O djelatniku
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Rođena 1952. u Splitu. Diplomirala je arheologiju i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1976. god. U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu zaposlila se 1977. na mjestu asistenta za srednjovjekovnu građu. Magistrirala 1985., a doktorirala 1999. Od 1997. stalno zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultet u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabrana 10. ožujka 2009. Istražuje život i djelatnost Tome Arhiđakona i te srednjovjekovu diplomatičku i epigrafičku baštinu i općenito srednjovjekovni latinitet i rad na prevođenju najvažnijih povijesnih vrela. Uz sedamdesetak objavljenih znanstvenih i stručnih radova te tri knjige sudjelovala je s predavanjima na četrdesetak znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Predstojnik je Katedre za Pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest FF u Zagrebu; nositeljica predmeta Pomoćne povijesne znanosti na Poslijediplomskom studiju Hrvatske povijesti FF u Zagrebu (1999. – 2005.), zamjenica voditeljice istoga studija od 2001. do 2004. i nositeljica predmeta Hrvatska ranosrednjovjekovna kultura i umjetnost na doktorskom studiju Hrvatske kulture FF u Zagrebu.

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS