O vanjskom suradniku
Miroslav Bertoša, prof. dr. sc.
Zvanje:profesor emeritus
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rodio se 17. svibnja 1938. u Beogradu, a od 1947. nastanjen je u Puli. Diplomirao je povijest s književnošću na Pedagoškoj akademiji u Puli (1963.) i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1966.). Na istom je fakultetu 1981. obranio doktorsku disertaciju. Član je suradnik HAZU. Preko četiri desetljeća istražuje u arhivima i bibliotekama u zemlji i inozemstvu. Član je brojnih društava, udruga, vijeća, odbora, povjerenstava; organizator je i sudionik niza znanstvenih skupova, simpozija i konferencija u zemlji i inozemstvu; pokretač i urednik brojnih edicija. Nastavnik je na nekoliko hrvatskih sveučilišta. Autor je preko 970 bibliografskih jedinica: izvornih znanstvenih radova, preglednih i stručnih članaka, recenzija, osvrta i kritičkih prikaza. Radio je na Pedagoškoj akademiji u Puli (1963.-1969.), u Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (1969.-2003.) i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (2003.-2008.).  Bio je prvi generalni konzul Republike Hrvatske u Trstu (1995.-1998.).

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS