O djelatniku
doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Zvanje:docent
Konzultacije:

utorak, od 14.30 do 15.30

Telefon:245 7661
Telefon kućni:7661
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1997. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1999. godine apsolvirao je studij fizike, smjer geofizika na Geofizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Doktorirao je 2005. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Dobne promjene čovjekova sustava obrade podataka i njihova uloga u kognitivnom razvoju. Od 1999. do 2010. godine radio je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, na pozicijama od asistenta do znanstvenog suradnika. Od lipnja 2010. godine zaposlen je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada radi na poziciji docenta Odjela za psihologiju (čiji je pročelnik bio u razdoblju 2011-2013). Tijekom rada u visokom obrazovanju (dominantno na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu) podučavao je 9 predmeta, većinom iz područja metodologije, statistike i kognitivne psihologije. Tijekom znanstvene karijere sudjelovao je u 7 znanstveno-istraživačkih projekata vrlo raznolikog istraživačkog spektra: letačke osobine pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, integracijski procesi hrvatske populacije, odnos osobina ličnosti, prirodnog jezika i kognitivnog razvoja, vrednovanje reformskih intervencija u osnovnoškolskom obrazovanju, vrednovanje specifičnih strateških edukacija poduzetnika-početnika, kriminološki vidovi problematike nestalih osoba. Autor i koautor je znanstvenih članaka, glavni urednik jedne knjige te je višekratno izlagao na međunarodnim znanstvenim skupovima - dominantno u širem polju čovjekova kognitivnog funkcioniranja i razvoja.  Znanstveni interesi: kognitivni razvoj djece i mladih, interdisciplinarno istraživanje psihomotoričkog razvoja djece i mladih u zdravoj, ali i specifičnim populacijama - posebice, kliničkim (suradnja s antropolozima i liječnicima),  interdisciplinarna istraživanja specifičnih kriminoloških tema, primjena novijih teorija kognitivnog razvoja u obrazovanju djece i mladih, novije teorije inteligencije, primjena termodinamičkog formalizma u društvenim sustavima (interdisciplinarna suradnja s fizičarima i sociolozima).

 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS