O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:

Ponedjeljak u 14,00 sati

Telefon:245-7641
Telefon kućni:7641
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen sam 3. kolovoza 1955. godine. Državljanin sam Republike Hrvatske.
Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Zagrebu. Nakon završene gimnazije 1974. godine, upisao sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem sam diplomirao s odličnim uspjehom 1978. godine. Tijekom studija, dobio sam dvije Rektorove nagrade, kao najbolji student i za najbolji seminarski rad. Za vrijeme studija, aktivno sam se uključio u rad znanstvenog časopisa Pravnik. Dvije sam godine bio član redakcije, a naredne dvije godine i glavni urednik Pravnika, koji je 1977. godine dobio i nagradu za najbolji znanstveni časopis mladih u bivšoj državi. Još tijekom studija, sudjelovao samu radu znanstvenih skupova u Zagrebu i Dubrovniku. Bio sam član stručne grupe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu Čovjek i sistem koje vodio Akademik Eugen Pusić. Tijekom druge godine studija sudjelovao sam u studentskom programu razmjene, koji je organizirao engleski Council for International Contact. Dva mjeseca boravio sam na Kings College u Londonu. Nakon završenog studija 1978. godine, upisao sam poslijediplomski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje sam magistrirao 1980. godine. Iste godine zapošljavam se kao asistent na Pravnom fakultetu. Stručno usavršavanje nastavljam u Francuskoj. Na Faculte International de Droit Compare, Sveučilišta u Strasbourgu s odličnim sam uspjehom završio Prvi stupanj i stekao Diplom avec mension bien. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine uspješno sam obranio doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti.
Govorim engleski, francuski i talijanski jezik. Služim se njemačkim i slovenskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS