O djelatniku
doc. dr. sc. Mladen Tomorad
Zvanje:docent
Konzultacije:

Ponedjeljak 7:30-8:00 (prema dogovoru)

Utorak 7:30-8:00 (prema dogovoru)

Telefon:245 7635
Telefon kućni:7635
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unizg.academia.edu/MladenTomorad
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:1997
Godina magistriranja:2001
Godina doktoriranja:2006
Na odjelu od:2009

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je u Zagrebu 1971. Diplomirao (Šauabtiji u Dalmaciji i Panoniji, 1997.) i magistrirao (Egipatske starine u hrvatskim povijesnim znanostima, 2001.) je na Odsjeku za povijest, a doktorirao (Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj, 2006.) na Odsjeku za informacijske znanosti (muzeologija) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je studij egiptologije na Faculty of Life Sciences, University of Manchester (Shabtis from the Archaeological Museum in Zagreb, Croatia, 2009.). Od 2000. do 2011. bio je zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od travnja 2011. radi kao docent na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se bavi poviješću starog Egipta i općom poviješću starog vijeka, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, poviješću Sjedinjenih Američkih Država od nastanka prvih kolonija do kraja 19. stoljeća te popularnom kulturom modernog doba (muzika i film). Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, International Council of Museums (ICOM), CIPEG – International Committe for Egyptology i International Association of Egyptologist. Od početak devedesetih godina 20. stoljeća do danas objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih znanosti i egiptologije, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovne škole i gimnazije (2003.-2012.), znanstvenu knjigu Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi (Barbat, Zagreb 2003.). Voditelj je projekta Croato-Aegyptica i glavni je urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica i Stara povijest.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

International Association of Egyptologists

The Association for the Study of Travel to the Egypt and the Near East (ASTENE)

International Council of Museums

Egypt and Austria society

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Izabrani projekti

Croato-Aegyptica Electronica (2003-2011)

Croato-Aegyptica (2012- )

Povijest zaposlenja

Odsjek za povijest - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2000-2011

Odsjek za povijest - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2011-

Hobiji i osobni interesi

Film, muzika, kompjutorske igre, stripovi, koncerti, muzeji, putovanja

Povijest, arheologija, egiptologija, povijest popularne i rock glazbe, popularna kultura

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS