O vanjskom suradniku
Nenad Pokos, izv. prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni izvanredni profesor
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU , ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU, ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1996.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Nenad Pokos rođen je 1965. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1996. i doktorirao 2000. godine. Kao znanstveni savjetnik radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar gdje trenutno obnaša funkciju predsjednika Znanstvenog vijeća. Posebno se bavi istraživanjima povezanim s demografijom Hrvatske, regionalnom demografijom i promjenama u strukturama stanovništva. Izvanredni je profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Politička geografija na Odsjeku komunikologije i kolegija Stanovništvo svijeta na Odsjeku sociologije. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nositelj je kolegija Politička geografija i Demografska obilježja svijeta na Odjelu za sociologiju. Objavio je 50-ak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na četrdesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je uredništva časopisa Društvena istraživanja i Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti.

Trenutno je član Radne skupine za demografiju i socijalne politike za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine pri Ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova Europske unije te član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Član Hrvatskog geografskog društva, Hrvatskog sociološkog društva i Matice hrvatske.

Izabrani projekti

Suradnik na projektima financiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja: Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske (1992.-1996.), Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (1996.-2002.), Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (2002.-2006.), Demografska transformacija Hrvatske: urbano-ruralni i regionalni aspekti (2008.-2013.). Suradnik na projektu finaciranom od Hrvatske zaklade za znanost: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica (2014.-2017.).

Bio je voditelj istraživačkih projekata Instituta Pilar: Preporuke za popis stanovništva i stanovanja 2000. godine u ECE regiji (1998.) i Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (2006.) te suvoditelj projekta Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi. Aktivno je sudjelovao u realizaciji projekata Instituta Pilar: Analiza sadržaja srbijanskog tiska (1993.-1996.), Sociodemografski aspekti, aspiracije i uvjeti za življenje u prostoru Ličko-senjske županije (1996.), Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice (1997.), Socioekonomski, demografski i motivacijski aspekt položaja Hrvata - povratnika od 1990. te Hrvata koji su se nakon povratka u RH u istom razdoblju, ponovno vratili u zemlje iseljenja (1997.), Bleiburg i križni putovi – žrtve za hrvatsku budućnost (1997.), Kretanje ukupnog broja stanovnika RH od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica (1998.), Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova (1998.), Demografska studija Grada Siska (1999.), Analiza sadržaja hrvatskog tiska (2000.), Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (2000.), Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (2002.), Ekspertne usluge Tužiteljstvu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (2003.), Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva (2004.), Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (2004.), Socio-demografska analiza Grada Rijeke (2005.), Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (2006.), Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2008.), Hrvatski iseljenički leksikon (2009.), Demografska studija Grada Vukovara (2012.), Istraživanje socio-kulturnih identiteta u perspektivi stvaranja novih mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Cetinske krajine (2013.), Sociološko razvojna studija HE Kosinj - HES Senj 2 (2016.) i Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine Marija Bistrica u status grada (2018.).

Povijest zaposlenja

Od 1992. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS