Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O vanjskom suradniku
Nenad Pokos, prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU , ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU, ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1996.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Nenad Pokos rođen je 1965. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1996. i doktorirao 2000. godine. Kao znanstveni savjetnik radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar gdje trenutno obnaša funkciju predsjednika Znanstvenog vijeća. Posebno se bavi istraživanjima povezanim s demografijom Hrvatske, regionalnom demografijom i promjenama u strukturama stanovništva. Redoviti je profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Politička geografija na Odsjeku komunikologije i kolegija Stanovništvo svijeta na Odsjeku sociologije. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nositelj je kolegija Politička geografija i Demografska obilježja svijeta na Odjelu za sociologiju. Objavio je 50-ak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na četrdesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je uredništva časopisa Društvena istraživanja.

Trenutno je član Radne skupine za demografiju i socijalne politike za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine pri Ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova Europske unije te član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Član Hrvatskog geografskog društva, Hrvatskog sociološkog društva i Matice hrvatske.

Izabrani projekti

Suradnik na projektima financiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja: Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske (1992.-1996.), Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (1996.-2002.), Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (2002.-2006.), Demografska transformacija Hrvatske: urbano-ruralni i regionalni aspekti (2008.-2013.). Suradnik na projektu finaciranom od Hrvatske zaklade za znanost: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica (2014.-2017.).

Bio je voditelj istraživačkih projekata Instituta Pilar: Preporuke za popis stanovništva i stanovanja 2000. godine u ECE regiji (1998.), Ekspertne usluge Tužiteljstvu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (2003.), Sociološko-demografska analiza Grada Rijeke (2005.) i Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (2006.) Aktivno je sudjelovao u realizaciji projekata Instituta Pilar: Analiza sadržaja srbijanskog tiska (1993.-1996.), Razvojne aspiracije stručnih skupina na području Ličko-senjske županije (1996.), Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice (1997.), Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva (1997.), Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine (1998.), Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova (1998.), Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (1998.), Demografska studija za Grad Sisak (1999.), Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999. (2000.), Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje (2001.), Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (2002.), Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva (2004.), Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (2004.), Monografija Grada Gospića (2008.), Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2008.), Monografija općine Bistra (2009.), Hrvatski iseljenički leksikon (2009.), Vukovarsko-srijemska županija – prostor, ljudi, identitet (2010.), Demografska studija Grada Vukovara (2012.), Socio-kulturni identitet i razvojne perspektive Cetinske krajine (2013.), „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“ 2013.“ (2013.), „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2014.“ (2014.), HES Kosinj i lokalna zajednica – rizici i razvojne mogućnosti, sociološka razvojna studija (2016.), Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine Marija Bistrica u status grada (2018.), Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije (2019.-2020.) i Razvojne mogućnosti i izazovi širega prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu (2020.).

Povijest zaposlenja

Od 1992. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS