O djelatniku
Rudolf Barišić, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

Ponedjeljak i petak 9:30-10:30
 

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Odsjek : Odsjek za povijest , Odsjek za hrvatski latinitet
Godina diplomiranja:2004
Godina doktoriranja:2014
Na odjelu od:2008

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 21. kolovoza 1979. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu, a 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje studij povijesti i latinskog jezika gdje je  diplomirao 2004. Od 2003. do 2005. radi u Ženskoj općoj gimnaziji sestara milosrdnica u Zagrebu gdje predaje latinski jezik, a od 2005. do 2007. u Osnovnoj školi „Kreativan razvoj“ i Privatnoj gimnaziji „Dr. Časl“ gdje predaje povijest i latinski jezik. Od 1. prosinca 2008. zaposlen je kao znanstveni novak na Hrvatskim studijima na projektu
Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini (voditelj projekta: prof. dr. sc. Pavao
Knezović), na kojemu je sudjelovao u svim znanstvenim aktivnostima. Izvodio je nastavu na
preddiplomskom i diplomskom studiju na Odjelu za hrvatski latinitet, kao i na Odjelu za
povijest. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785.-1843." obranio je 31. listopada 2014. god. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS