O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Stanislav Tuksar
Zvanje:redoviti profesor
Telefon:(0)1 46 84 701
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://info.hazu.hr/stanislav_tuksar_biografija
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Stanislav Tuksar, muzikolog. Rođen u Gornjem Kraljevcu, 27. srpnja 1945. Diplomirao filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu i violončelo na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao (1978) i doktorirao (1990) na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1992. profesor na Muzičkoj akademiji (redoviti profesor od 1998) te od 1994. na Hrvatskim studijima. God. 1974–76. usavršavao se na Sorbonnei, a 1986–88. i 1992. u Berlinu. Bio je glavni urednik časopisa Arti musices (1990–97) i International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (od 2000) te član više uredništava domaćih i inozemnih časopisa. Suosnivač (1992), tajnik i predsjednik (2001–06, 2013-16) Hrvatskoga muzikološkog društva. Objavio više od 190 znanstvenih i stručnih radova te 24 knjige kao autor, urednik i prevoditelj. Glavna su područja Tuksarova istraživanja kulturološki aspekti i estetika glazbe od XVI. do XIX. st., glazbena arhivistika i starija glazbena terminologija. Glavna su mu djelaHrvatski renesansni teoretičari glazbe (1978; engl. prijevod 1980) i Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka (1992). Redoviti član HAZU od 2012.

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS