O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:

Zimski semestar: ponedjeljak, 10:00 - 11:00

Ljetni semestar: ponedjeljak, 12:45 - 13:45

Za vrijeme ispitnih rokova konzultacije će se održavati prema prethodnoj najavi na mail.

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Tamara Tvrtković rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je i diplomirala (1994) klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Na istom je Fakultetu obranila i magistarski (2000) te doktorski (2006) rad. Bila je zaposlena je kao viša znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za povijest (1999-2013), gdje je bila i voditeljica Odjela za hrvatsku latinističku historiografiju i voditeljica projekta „Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi“. U zvanju izvanrednog profesora zaposlena je od 2013. na Hrvatskim studijima na studiju latinskog jezika i hrvatskog latiniteta (od obaveznih kolegija: Uvod u latinsku filologiju, Latinski jezik 5, Latinski jezik 6, Pregled poslijerenesansnog latiniteta).

Autorica je monografije Između znanosti i bajke – Ivan Tomko Mrnavić (2008), priredila je i prevela (s Vladom Rezarom) knjigu Vita Petri Berislavi – Životopis Petra Berislavića (2008), urednica je i jedan od priređivača knjiga Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I. 1739.-1787. (2010) iknjiga II. 1788.-1820. (2012). Dobitnica je godišnje državne nagrade u području humanističkih znanosti (2009).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS