O djelatniku
doc. dr. sc. Tomislav Janović
Zvanje:docent
Konzultacije:

studenti filozofije: ponedjeljak: 10 - 11 sati (soba 117)

studenti komunikologije: utorak: 11 - 12 sati (soba 117)

Telefon:245-7660
Telefon kućni:7660
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU , ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 1961. u Zagrebu. Godine 1986. diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu je magistrirao s tezom iz filozofije znanosti (Evolucija i optimizacija: o nekim filozofskim aspektima teorije evolucije, 1994). Doktorirao je na Sveučilištu u Mainzu (Njemačka) s tezom iz filozofije uma (Der implizite Bewußtseinsinhalt in der Phänomenologie und der analytischen Philosophie, 2006). Radio je na Ministarstvu znanosti i tehnologije (kao savjetnik za znanstvenoistraživačke projekte), na Institutu za antropologiju u Zagrebu (kao znanstveni asistent) te na Sveučilištu u Zadru (kao viši predavač), a od 2009. stalno je zaposlen na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i to na Odjelu za filozofiju i Odjelu za komunikologiju. Objavio je više znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama, sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima te surađivao na nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata. Podpredsjednik je Udruge za promicanje filozofije, član Hrvatskog interdisciplinarnog društva i Matice Hrvatske. Znanstveni interesi su mu: filozofija uma, filozofija znanosti (osobito društvenih znanosti), etika i komunikacija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS