O djelatniku
Tomislav Vodička, prof.
Zvanje:povjera predavanja
Telefon:2457-648
Telefon kućni:7648
E-mail: E-mail
Odsjek : Fakultet hrvatskih studija

Životopis

Rođen 1979. u Zagrebu, gdje je stekao osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je Povijest i Latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Akademiji dramske umjetnosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu apsolvirao je Teatrologiju. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje u statusu vanjskog suradnika od akademske godine 2007./2008., kolegij Latinski jezik za studente povijesti, kroatologije i filozofije. Dugogodišnji je član brojnih inozemnih stručnih tijela (EK-„Modernizacija visokog obrazovanja“, BFUG – „Socijalna dimenzija i LLL“, Nadzorni odbor EUROSTUDENT V istraživanja, supredsjedatelj mrežom NESSIE).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS