O djelatniku
Tomislav Vodička, prof.
Zvanje:povjera predavanja
Telefon:2457-648
Telefon kućni:7648
E-mail: E-mail
Odsjek : Hrvatski studiji

Životopis

Rođen 1979. u Zagrebu, gdje je stekao osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je Povijest i Latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Akademiji dramske umjetnosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu apsolvirao je Teatrologiju. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje u statusu vanjskog suradnika od akademske godine 2007./2008., kolegij Latinski jezik za studente povijesti, kroatologije i filozofije. Dugogodišnji je član brojnih inozemnih stručnih tijela (EK-„Modernizacija visokog obrazovanja“, BFUG – „Socijalna dimenzija i LLL“, Nadzorni odbor EUROSTUDENT V istraživanja, supredsjedatelj mrežom NESSIE).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS