Office for Teaching and Student Affairs
Head of Student Affairrs:
  Dr.sc. Renata Burai e-mail 245 7639
ISVU Coordinator:
  Danijela Vnučec Grdović, MA. e-mail 245 7617
Student Affairrs for Undergradate and Graduate Study:
  Snježana Konovski e-mail 245 7628
  Irena Markulin e-mail 245 7659
  Blaženka Nedić e-mail 245 7621
Student Affairrs for Postgraduate Study:
  Ivana Lebo e-mail 245 7633

Working hours for students:

10:00 - 12:00 sati
13:30 - 14:30 sati

 


Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS