Office for Teaching and Student Affairs
Head of Student Affairrs:
  Josip Papak,  mag.hist. et mag.educ.hist.   e-mail 245 7630
ISVU Coordinator and ECTS office:
  Danijela Vnučec Grdović, prof.   e-mail 245 7617
Student Affairrs for Undergradate and Graduate Study:
  Snježana Konovski   e-mail 245 7628
  Irena Markulin   e-mail 245 7659
  Blaženka Nedić   e-mail 245 7621
  Marija Šerić, M.Sc.   e-mail 245-7646
  Josip Zekić, mag. educ. hist.   e-mail 245-7678
         
Student Affairrs for Postgraduate Study:
  Goran Dejanović   e-mail 245 7633

Working hours for students:

10:00 - 12:00 sati
13:30 - 14:30 sati

 


Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS