O Erasmus povelji Sveučilišta u Zagrebu i programu Erasmus+

 

          Vodič za Erasmus+ program

 

NOVA POVELJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Od akademske godine 2014./15. kreće novi europski program za obrazovanje, usavršavanje i mlade "Erasmus+". Za sudjelovanje u programu "Erasmus+ visoka učilišta trebaju dobiti novu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)).

U prosincu 2013. godine Europska komisija dodijelila je Sveučilište u Zagrebu novu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za cijeli period trajanja programa Erasmus+ (2014./15.-2020./21.) 

Name of the institution: Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb)
Erasmus code: HR ZAGREB01
ECHE: 255154-LA-1-2014-1-HR-E4AKA-1-ECHE
Erasmus Policy Statement

Program Erasmus+ pruža potporu europskom planu modernizacije i internacionalizacije na području visokog obrazovanja. Prijavljujući se za i potpisujući novu Povelju, Sveučilište potvrđuje da je odluka o sudjelovanju u programu Erasmus+ dio vlastite strategije modernizacije i internacionalizacije. Ova strategija naglašava važnost mobilnosti studenata i osoblja i sudjelovanja u međunarodnim projektima suradnje kako bi se unaprijedila kvaliteta programa visokog obrazovanja i studentskog iskustva.

Program Erasmus+ usmjeren je posebice na jačanje kvalitete mobilnosti studenata i osoblja i nadzor institucija koje ih provode. Nova je Povelja valjana za cijelo razdoblje od 2014. do 2020. godine i zamjenjuje sadašnju Erasmus sveučilišnu povelju koja završava s akademskom godinom 2013./2014.

MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI

Minimalne stavke međuinstitucijskih sporazuma također su revidirane ne bi li bolje odražavale nove ciljeve budućeg Programa koji nastoji ojačati učinak na individualnoj, institucionalnoj i sustavnoj razini.

OBRAZAC MEĐUINSTITUCIJSKOG SPORAZUMA ZA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Novi model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska, Turska, Makedonija). Model sporazuma koristit će se tijekom svih akademskih godina novog programa (od 2014./2015. do 2020./2021.).  Moguće je da sporazum potpišu više od dvije ustanove tj. da bude multilateralan.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:

Ida Ogulinac (Ms), Institutional Coordinator
International Relations Office 
University of Zagreb
 Email: erasmus.coordinator@unizg.hr


Postal address: Trg marsala Tita 14


HR-10000 Zagreb, CroatiaErasmus općenito

Ciljevi europskog programa mobilnost Erasmus i Erasmus+

 • Jačanje europskog prostora visokog obrazovanja
 • Jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija
 • Povećanje mobilnosti studenata i članova osoblja koje bi omogućilo da se do 2013. godine dosegne broj od 3 milijuna mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus i njegovih prethodnika
 • Povećanje mogućnosti za razvoj visokog obrazovanja i prijenosa inovacija
 • Jačanje suradnje između visokih učilišta u Europi
 • Jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora
 • Povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom i strukovnom obrazovanju
 • Razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje

Tko sve može sudjelovati? Sudjelovati mogu:

 • studenti
 • nastavno i nenastavno osoblje
 • visoka učilišta
 • zaposlenici visokih učilišta kojima je dodijeljena Erasmus sveučilišna povelja, konzorciji za organizaciju Erasmu stručnih praksi, tvrtke koje planiraju osnovati konzorcij za organiziranje Erasmus stručnih praksi

Za dodjelu financijske potpore, ovisno o aktivnosti,  prijavljuju se ustanove iz područja visokog obrazovanja: sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, istraživački centri i ostale ustanove uključene u visoko obrazovanje: tvrtke, nevladine organizacije, javne i privatne organizacije odgovorne za provođenje obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini.   Aktivnosti u okviru potprograma Erasmus:

 • Mobilnost studenata - studijski boravak od 3 do 12 mjeseci
 • Mobilnost studenata - stručna praksa od 3 do 12 mjeseci
 • Održavanje nastave od 1 dana do 6 tjedana
 • Stručno usavršavanje od 5 dana do 6 tjedana
 • Intenzivni programi od 2 do 6 tjedana
 • Pripremni posjeti od 1 do 5 dana

ERASMUS

 • Erasmus sveučilišna povelja   eng    hrv
 • Mobilnost studenata - studijski boravak    eng     hrv
 • Mobilnost studenata - stručna praksa      eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - stručno usavršavanje     eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - održavanje nastave    eng    hrv
 • Organizacija mobilnosti     eng     hrv
 • Pripremni posjeti      eng     hrv

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS