Inozemna gostovanja
  • Prof. dr. sc. László Jankovizs sa Sveučilišta u Pečuhu održao je 29. travnja 2014. predavanje pod naslovom Janus Pannonius' Hyperborean Mission
  • U programu međunarodne sveučilišne razmjene doc. dr. sc. Lucijana Boban, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH od 24. do 28. ožujka 2014. održala je predavanja o latinskim gramatikama franjevaca Bosne Srebrene prije Stjepana Marjanoviće, te predavanje o Marjanovićevoj gramatici: Institutiones grammaticae Latinae idiomate Illyrico proposiatae (u Splitu, 1822.) i sintaksi: Syntaxis linguae Latinae iuventuti provinciae Bosnae Argentinae accommodata (Venetiis, 1823.) i predavanje o latinitetu Bosne i Hercegovine

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS