Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Šime Demo 245-7620 7620 e-mail  
doc. dr. sc. Marko Jerković 245-7638 7638 e-mail  
dr. sc. Lucija Krešić Nacevski 245 7638 e-mail  
lekt. Zdravka Martinić-Jerčić e-mail  
doc. dr. sc. Maja Matasović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Rudolf Barišić 245-7638 7638 e-mail  
pred. Angela Crnobrnja e-mail  
doc. dr. sc. Branka Grbavac e-mail  
prof. dr. sc. Franjo Šanjek e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Book and Library History in Croatian Cultural Territory
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Govorni latinski
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Grčki utjecaj na rimsku kulturu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Grčko-rimska religija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski humanistički ep
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Latinizam franjevaca Bosne Srebrene
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Latinska paleografija i epigrafija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Latinska patristika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 3
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 4
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 5
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik 6
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Metodika nastave latinskog jezika
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Osnove grčkog jezika
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Osnove grčkog jezika II
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Pregled latiniteta humanizma i renesanse
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Pregled poslijerenesansnog latiniteta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Pregled srednjovjekovnog latiniteta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Pristup latinskom tekstu
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Pristup latinskomu tekstu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska književnost 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska književnost 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska književnost 3
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska književnost 4
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska komedija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska metrika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska poezija 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska poezija 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska povijest i civilizacija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska proza (Srebrni vijek)
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska proza (Zlatni vijek)
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Svakodnevnica Rimljana
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tekstologija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u latinsku filologiju
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Žanrovi latiniteta humanizma i renesanse
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Žanrovi poslijerenesansnog latiniteta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS