ECTS Information Package – Graduate Study

ECTS Information Package
Graduate Study

Published by
University of Zagreb
Centre for Croatian Studies
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb
www.hrstud.unizg.hr

For the Publisher
Josip Talanga, PhD
Head of the Centre for Croatian Studies

Editor
Tamara Tvrtković, PhD
Commissioner for Students and Study Programmes

Autors
Lecturers in Charge

Design and Prepress
Vlatka Paunović, dipl. ing.
mr. sc. Siniša Tomić

ISSN: 2459-5535
UDK: 378.4


Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS