Predmeti na stranim jezicima

2013-2014

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 • Media and Violence; Danijel Labaš/Lana Ciboci, zimski semestar, 4 ECTS
 • English for Journalists; Spomenka Bogdanić, ljetni i i zimski semestar, 4 ECTS
 • Writing in English; Vedrana Vojković Estatiev, ljetni i i zimski semestar, 4 ECTS
 • Academic English; Lucia Miškulin Saletović, ljetni i i zimski semestar, 4 ECTS
 • Academic German; Lucia Miškulin Saletović, ljetni i i zimski semestar, 4 ECTS
 • English language: Journalistic translation; Spomenka Bogdanić, zimski semestar, 4 ECTS
 • Modern english and the media; Spomenka Bogdanić, ljetni semestar, 4 ECTS

DIPLOMSKI STUDIJ

 • Introduction to Global Communication; Danijel Labaš, ljetni semestar, 4 ECTS
 • Introduction to Sociolinguistics; Danijel Labaš/L. Miškulin Saletović, zimski semestar, 5 ECTS
 • Media and Children; Danijel Labaš/Lana Ciboci, ljetni semestar, 5 ECTS
 • Printwerbung aus textlinguistischer und semiotischer Sicht; Danijel Labaš/L. Miškulin Saletović, ljetni semestar, 5 ECTS
 • Speaking and Presentation Skills in English; Adrian Beljo, ljetni semestar, 5 ECTS
 • Speaking and Presentation Skills in German; Lucia Miškulin Saletović, ljetni semestar, 5 ECTS

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS