Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Klara Bilić-Meštrić 245-7642 7642 e-mail  
pred. Spomenka Bogdanić 245-7642 7642 e-mail  
doc. dr. sc. Ivan Burić 01 2457 613 e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Janović 245-7660 7660 e-mail  
doc. dr. sc. Jelena Jurišić 245 7644 7644 e-mail  
mag. nov. Tamara Kunić e-mail  
prof. dr. sc. Danijel Labaš 245-7640 7640 e-mail  
mag. comm. Dražen Maleš e-mail  
doc. dr. sc. Vladimira Rezo e-mail  
mag. comm. Igor Vranić e-mail  
prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar 245-7637 7637 e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Iva Andraka e-mail  
v. pred. Adrian Jadranko Beljo e-mail  
mr. sc. Duje Bonacci e-mail  
dipl.nov. Andreja Bratić e-mail  
doc. dr. sc. Lana Ciboci e-mail  
mr. sc. Igor Crnčić e-mail  
mag. nov. et rel. publ. Igor Ćutuk e-mail  
mag. nov. Sabrina Đaković e-mail  
dipl.nov. Maja Fišter e-mail  
doc. dr. sc. Tanja Grmuša e-mail  
pred. Ivana Jeleč e-mail  
doc. dr. sc. Ljubica Josić e-mail  
prof. Dijana Kobas Dešković e-mail  
prof. dr. sc. Roland Mangold e-mail  
pred. Daria Mateljak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević e-mail  
v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas e-mail  
doc. dr. sc. Magdalena Najbar Agičić e-mail  
dr. sc. Nina Ožegović e-mail  
dipl.nov. Marko Pavić e-mail  
dipl. ing. Vladimir Pavlić e-mail  
dr. sc. Suzana Peran e-mail  
doc. dr. sc. Anita Perešin e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
pred. Siniša Prekratić e-mail  
mag. comm. Vladimir Preselj e-mail  
dipl.nov. Antonija Rimac Gelo e-mail  
mr. sc. Tina Roso e-mail  
prof. Željka Sruk e-mail  
dipl.nov. Branimir Stanić e-mail  
dipl.nov. Dajana Šošić e-mail  
mag. comm. Davor Trbušić e-mail  
mag. comm. Vanesa Varga e-mail  
v. pred. Vedrana Vojković Estatiev e-mail  
dr. sc. Ana Volarić-Mršić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski engleski
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
An Introduction to Global Communication
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Computer-mediated communication and virtual management
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Computer-mediated communication and virtual team management
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društveni mediji
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Društveni mediji u odnosima s javnošću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Društveni mediji u odnosima s javnošću
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Društveno ponašanje i komunikacija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Elektronički tekstovi
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Engleski jezik-novinarski prijevod
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Engleski jezik u novinarstvu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Explaining Social Behavior
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Explaining Social Behavior
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Film i religija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija komunikacije
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Geopolitika i globalna sigurnost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Informativni sustav Republike Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Introduction to Sociolinguistics
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživački projekt
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Jezično-stilske vježbe
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Jezik u medijima
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Komunikacija u organizaciji
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Komunikacijski menadžment
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Koncepti i teorije medijskih utjecja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Korporativne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kultura, identitet i globalizacija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kulturološki aspekti masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Language, Power and Identity
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Lektura i korektura teksta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Linguistic Diversity and Language Policies in Croatia and the EU
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Magazini i revije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Marketinške komunikacije i publicitet
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i bioetika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i djeca
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i Domovinski rat
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Mediji i nacionalna sigurnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i nasilje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Mediji i terorizam
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Medijska pedagogija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Medijski i novinarski žanrovi
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Medijski menadžment
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Medijski trening
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metafizika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Metode javne promocije znanosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Metodologija istraživanja masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Novi mediji i digitalni marketing
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Novinarska etika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Oblici novinarske komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Odnosi s javnošću u kulturi i športu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Odnosi s medijima
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća povijest medija i komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove komunikologije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Pisanje na engleskom jeziku
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička komunikacija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politološki aspekti masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Poslovno komuniciranje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest i teorija filma
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Praktikum odnosa s javnošću
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Pravni aspekti masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Profesija novinar (praktikum)
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Proizvodni proces medija (praktikum)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psychology of Mass Media and Mass Communication
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Retorika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rizici masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sectoral Public Relations
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Semiotika u masovnom komuniciranju
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološki aspekti masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Stanovništvo svijeta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stilistika u medijskoj komunikaciji
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Strategic Thinking in Public Relations
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tehnike u odnosima s javnošću
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Televizijsko novinarstvo
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Teorije i sustavi radijskog komuniciranja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije medija i masovne komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u novinarstvo
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u odnose s javnošću
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Veliki režiseri europske kinematografije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Vizualna komunikacija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Začetnici komunikologije i njihova djela
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS