Popis i opisi svih predmeta koji se izvode 2013-2014 dostupni su u Informacijskom paketu – katalogu predmeta.

 

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, specifičan je po tome što njegovi studenti tijekom studija usvajaju teorijska i praktična znanja i vještine dviju profesija – novinarstva i odnosa s javnošću, ali i jedne od najmlađih znanosti – komunikologije, koja te dvije profesije, kao i cjelokupni proces masovnoga komuniciranja, znanstveno proučava i istražuje. Stoga je preddiplomski studij komunikologije koncipiran tako da studenti ovladaju ne samo stručnim terminima i osnovnim praktičnim već i nekim specifičnim teorijskim znanjima i vještinama u novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i sa znanstvenom terminologijom i temeljima komunikologije kao znanosti.

Diplomski sveučilišni studij komunikologije služi produbljivanju i dopunjavanju znanstvenih i stručnih kompetencija na temelju preddiplomskog studija. Diplomski studij omogućuje veću diferencijaciju u stručnoj i znanstvenoj formaciji studenata. Stoga oni, osim što svi pohađaju temeljne stručne kolegije, koji studentima daju ili proširuju znanja iz znanstvenih metodologija istraživanja u komunikologiji, utjecaja medija na publiku, medijskog menadžmenta te politoloških i kulturoloških aspekata masovne komunikacije, mogu birati specijalizaciju: mediji, znanstveno istraživanje masovne komunikacije i odnosi s javnošću, kao i cijeli niz izbornih predmeta u struci i izvan struke. Kolegiji uvršteni na svaki specijalistički smjer pružaju studentima teoretska i praktična znanja neophodna za ispunjavanje konkretnih ciljeva i osposobljavanje studenata za rad u svakome od specijaliziranih područja.

Programi preddiplomskog i diplomskog studija komunikologije [PDF]


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS