Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Komunikologija preddiplomski-jednopredmetni
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Jezično-stilske vježbe (130703)
Rezo, V.
1,0,0
60
(15P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Začetnici komunikologije i njihova djela (76132)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Skansi, S.; Labaš, D.
1,0,0
45
(15P+30LK)
2 INFO
6.0 Oblici novinarske komunikacije (37896)
Jurišić, J.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u novinarstvu (38002)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
3 INFO
4.0 Pisanje na engleskom jeziku (38006)
Vojković Estatiev, V.
1,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Semiotika u masovnom komuniciranju (86092)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
4.0 Statistika za komunikacijske znanosti (28469)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Stilistika u medijskoj komunikaciji (52336)
Rezo, V.
1,0,0
30
(30PK)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Digitalno novinarstvo (214023)
Jurišić, J.
1,0,0
45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Engleski jezik-novinarski prijevod (38001)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
5 INFO
4.0 Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije (38841)
Burić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Teorije medija i masovne komunikacije (28475)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Pravni aspekti masovne komunikacije (28476)
Musa, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi (38845)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Jezično-stilske vježbe (130703)
Rezo, V.
1,0,0
60
(15P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Začetnici komunikologije i njihova djela (76132)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Skansi, S.; Labaš, D.
1,0,0
45
(15P+30LK)
2 INFO
6.0 Oblici novinarske komunikacije (37896)
Jurišić, J.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u novinarstvu (38002)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
3 INFO
4.0 Pisanje na engleskom jeziku (38006)
Vojković Estatiev, V.
1,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Semiotika u masovnom komuniciranju (86092)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
4.0 Statistika za komunikacijske znanosti (28469)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Stilistika u medijskoj komunikaciji (52336)
Rezo, V.
1,0,0
30
(30PK)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Digitalno novinarstvo (214023)
Jurišić, J.
1,0,0
45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Engleski jezik-novinarski prijevod (38001)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
5 INFO
4.0 Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije (38841)
Burić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Teorije medija i masovne komunikacije (28475)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Pravni aspekti masovne komunikacije (28476)
Musa, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi (38845)
Bogdanić, S.
1,1,1
60
(60S)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS