Poslijediplomski doktorski studij kroatologije

Poslijediplomski interdisciplinarni studij kroatologije upućen je svima onima koji žele nadograditi svoju struku i steći šira disciplinarna znanja iz područja kroatologije, odnosno njoj srodnih i komplementarnih disciplina i tako se specijalizirati u ovom interdisciplinarnom znanstvenom polju. Potreba za kadrovima ovog profila postoji na Hrvatskim studijima, gdje je ustanovljen i od samog početka (1992.) postoji najprije dodiplomski, a potom preddiplomski i diplomski studij kroatologije, kao i u drugim djelatnostima (državnoj upravi, istraživačkim institutima, diplomaciji, školstvu, knjižnicama, arhivima, uredništvima nakladničkih poduzeća, sveučilišnoj nastavi, turizmu i dr.), gdje se ovi kadrovi mogu zaposliti.

Nastavni program KROATOLOGIJA

PROGRAM - TABELARNI PRIKAZ

INP 2018./19.

INP 2019./20.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS