Objavljeno: 19. 11. 2014. u 10:37
Danijela Vnučec Grdović

Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT9 - SILKROUTE - SILKRoad Universities Towards Europe, u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao EU partner.

Natječaj i prijava dostupni su na http://www.em-silkroute.eu/ .

Natječaj ostaje otvoren do 15. prosinca 2014. (00.00 Central European Time).

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:

 1. Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
 2. Gumilyov Eurasian National Unviersity, Kazakhstan
 3. Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan
 4. Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Kazakhstan
 5. International University of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan
 6. Talas State University
 7. Kyrgyz Economic Unviersity named after M. Rvskulbekov, Kyrgyzstan
 8. Branch of Lomonosow Moscow State University in Dushanbe, Tajikistan
 9. Khujand State University, Tajikistan
 10. Avicenna Tajik State University, Tajikistan
 11. Samarkand State University, Uzbekistan
 12. University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan
 13. Samarkand State Institut of Foreign Languages, Uzbekistan
 14. Bukhara State University, Uzbekistan
Objavljeno: 19. 11. 2014. u 10:37
Danijela Vnučec Grdović

Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner.

Natječaj i prijava dostupni su na http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus/erasmusmundus/eumetalicii/Pages/default.aspx . Natječaj ostaje otvoren do 27. studenoga 2014., 23:59 GMT.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:

 • Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Algeria
 • University of Algiers 1, Algeria
 • Ain Shams University, Egypt
 • Alexandria University, Egypt
 • Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egypt
 • Libyan Open University, Libya
 • Sirte University, Libya
 • Superior Institutions of Science and Technology , Morocco
 • University Hassan II Casablanca, Morocco
 • University of Tunis, Tunisia
Objavljeno: 14. 3. 2014. u 14:55
Uređeno: 15. 3. 2014. u 12:29
Danijela Vnučec Grdović

Erasmus Mundus je program Europske komisije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. Erasmus Mundus se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, a omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih studija kojima je Europska komisija dodijelila certifikat "Erasmus Mundus", a koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.

Prva je faza programa završila 2008., a druga faza obuhvaća razdoblje od 2009. - 2013.

Detaljnije informacije o Erasmus Mundusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Izvršne agencije Europske komisije za obrazovanje i kulturu i na mrežnim stranicama nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS