Obavijesti
Objavljeno: 11. 2. 2015. u 10:56
Uređeno: 11. 2. 2015. u 10:57
Jasminka Despot Lučanin

objavljen je natjecaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz podrucja Dunavske regije Danubius Young Scientist Award 2015 (u koju spada i Hrvatska) za 2015. godinu. Dodijelit će se 14 nagrada, svaka  u iznosu od 1.200 eura, i to cetrnaestorici mladih znanstvenika - po jednom znanstveniku iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije. Svakog kandidata mora nominirati njegova znanstvena organizacija (sveuciliste, akademija itd.).

Broj nominacija po znanstvenoj organizaciji limitiran je na tri kandidata, koji moraju biti s razlicitih fakulteta ili odjela, instituta ili istrazivackih skupina u sklopu odredjene organizacije. Medjunarodna strucna prosudbena komisija utvrdit ce konacnu rang-listu svih pristiglih nominacija te ce najvise rangirani kandidat iz svake zemlje biti predlozen za dodjelu nagrade.

S obzirom na to da kandidate nominira maticno Sveuciliste, molimo da nam Vase prijedloge kandidata sa svom potrebnom dokumentacijom dostavite  najkasnije do 6. ozujka 2015. na e-mail: amihalic@unizg.hr

Krajnji rok kada Sveuciliste mora dostaviti nominacije je 20. ozujka 2015. Dodjela nagrada odrzat ce se u listopadu 2015. godine.

U prilogu se nalazi natjecaj, a vise informacija mozete pronaci na sljedecoj web stranici: http://danube-inco.net/object/call/14547

/_news/35543/Danubius Young Scientist Award_Announcement_2015.pdf

Arijana Mihalic
Sredisnji ured za istrazivanje i tehnologiju
Sveucilista u Zagrebu
Trg marsala Tita 14, 10000 Zagreb
Telefon (01) 4564 245, 099 4564 245
E-mail: amihalic@unizg.hr
www.unizg.hr

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS