Nastavni materijali

I. Semestar

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

 • Medijska pedagogija
 • Školska pedagogija

II. Semestar

Obavezni predmeti

 • Opća pedagogija
 • Razvojna psihologija

Izborni predmeti

 • Hrvatski pedagozi - Prosvjetiteljstvo
 • Nasilje u obitelji

III. Semestar

Obavezni predmeti

 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Filozofija]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Hrvatski jezik i književnost]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Povijest]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Psihologija]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Sociologija]

Izborni predmeti

 • Emocije i moralni odgoj
 • Mediji u nastavi
 • Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
 • Starogrčki odgoj i obrazovanje
 • Udžbenik kao nastavno sredstvo

IV. Semestar

Obavezni predmeti

 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Filozofija]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Hrvatski jezik i književnost]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Latinski jezik i književnost]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Povijest]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Psihologija]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Sociologija]

Izborni predmeti

 • Filozofija odgoja
 • Hrvatski pedagozi - Renesansa
 • Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
 • Odgoj u vrijeme antike

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS