Objavljeno: 24. 10. 2018. u 10:37
Josip Papak

Dragi studenti,

Pročelnikovo priznanje za izvannastavne aktivnosti (čl. 82 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Hrvatskim studijima), u ak. g. 2017./2018. dodijelit će se u petak 16. studenoga 2018. godine. Studenti mogu prijaviti se osobno ili prijaviti svoje kolege kod svojih studentskih predstavnika u Studentskom zboru Hrvatskih studija (szbor.hs@gmail.com). Po završetku roka, Studentski zbor Hrvatskih studija poslat će studentske prijave vijećima odsjeka. Vijeća odsjeka utvrdit će prijedloge za Pročelnikovo priznanje na temelju studentskih prijava. Odluku o Pročelnikovom priznanju za izvannastavne aktivnosti donosi Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave moraju sadržavati: ime i prezime studenta, kontakt, studij, godinu i razinu studiranja, kratku biografiju i opis aktivnosti koja se predlaže za priznanje s obrazloženjem. U slučaju grupnih prijava biografije pojedinaca mogu biti sasvim kratke, a naglasak je na aktivnosti koja se predlaže u obrazloženju. Prijave se moraju predati Studentskom zboru Hrvatskih studija na mail szbor.hs@gmail.com do srijede, 31. listopada 2018. kako bi se mogle pravovremeno proslijediti vijećima odsjeka na utvrđivanje prijedloga.

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS