Objavljeno: 2. 11. 2018. u 16:22
Josip Papak
Održana konferencija Budućnost...

Konferencija Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena održana je 30. listopada 2018. u Zagrebu, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Cilj konferencije bio je okupiti dionike u sektoru visokoga obrazovanja i ukazati na promjene u globalnom okruženju u kojima visoka učilišta djeluju te kako na njih odgovaraju.

Sudionici konferencije bili su istaknuti svjetski i europski stručnjaci u visokom obrazovanju. Nakon uvodnih riječi ravnateljice AZVO-a prof. dr. sc. Jasmine Havranek i ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak, program je započeo glavni specijalist Svjetske banke za tercijarno obrazovanje dr. Francisco Marmolejo, s temom Globalne promjene i izazovi s kojima se susreću dionici u sektoru visokoga obrazovanja.

Izlaganja su potom održali predsjednica Vijeća za akreditaciju visokoga obrazovanja (CHEA) SAD-a dr. Judith S. Eaton, članica Upravnog odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) gđa Tove Blytt Holmen, predsjednik Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) dr. sc. Karl Dittrich, s naglaskom na globalne promjene, položaj neovisnih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i nužnost neovisnoga akreditacijskoga procesa. Nakon izlaganja, uslijedila je rasprava.

O postupcima akreditacije, jačanju veza s gospodarstvom i osiguravanju kvalitete visokoga obrazovanja u Hrvatskoj govorili su prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, te g. Aleksandar Šušnjar, predstavnik Hrvatskoga studentskoga zbora i Europskoga studentskoga zbora.

Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja: predstavnika visokih učilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Rektorskoga zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatskoga studentskoga zbora, gospodarstva i drugih dionika u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti.

U ime Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu nazočili su povjerenica za nastavu i studente prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, povjerenica za znanost doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski i voditelj Ureda za osiguravanje kvalitete Josip Papak, mag. hist.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici konferencije.

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i sudionici konferencije

 

Sudionici konferencije

 

S lijeva na desno: voditelj Ureda za osiguravanje kvalitete Josip Papak, mag. hist., povjerenica za znanost doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i povjerenica za nastavu i studente prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar.

 

Izvor: AZVO

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS