Objavljeno: 7. 12. 2018. u 10:36
Endrina Hrenić

dr. Drago Štambuk na Hrvatskim studijima

Ugledni hrvatski diplomat, pjesnik, esejist, prevoditelj, erudit, ugledni kulturni djelatnik, doktor medicine Drago Štambuk bio je 6. prosinca 2018. gost na predmetu Tvorba riječi u hrvatskom jeziku, kod izv. prof. dr. sc. Sanje Vulić, na završnoj godini nastavničkoga smjera Diplomskoga studija kroatologije. Naime, svestrani je dr. Štambuk u okviru hrvatskoga medicinskoga nazivlja tvorac različitih novih termina koje je poreporučljivo upotrebljavati umjesto posuđenica, ili barem usporedno s njima. Za razvoj hrvatskoga jezika još je važnija njegova zlatna formula hrvatskoga jezika ča - kaj - što, koju dr. Štambuk trajno promiče od 1991., kada je u svojem rodnom mjestu Selca na Braču utemeljio i pokrenuo svehrvatsku jezično-pjesničku smotru Croatia rediviva, koja okuplja pjesnike što pišu na svim idiomima kojima govore Hrvati. Osnovni je cilj zlatne formule ča - kaj - što bogaćenje hrvatskoga standardnoga jezika leksikom iz hrvatskih narječja, posebice kajkavizmima i čakavizmima koji su dugo bili omalovažavani. Iako je susret bio organiziran za studente na predmetu Tvorba riječi, susretu s dr. Štambukom nazočili su i pojedini studenti sa znanstvenoga smjera kroatologije, zatim s 1. godine diplomskoga studija, a također i pojedini apsolventi.

Susret je počeo kratkim uvodnim pozdravnim riječima prof. Vulić, a zatim je asistentica Lidija Bogović detaljno predstavila bogatu profesionalnu djelatnost dr. Štambuka. Slijedio je središnji dio susreta u kojem je dr. Štambuk objašnjavao hrvatsko medicinsko nazivlje kojega je tvorac, također čitao svoje najdraže pjesme smještajući ih u osobni životni kontekst, te sa studentima podijelio dio svojih iskustava iz veleposlaničkih dana. Budući da je dr. Štambuk bio hrvatski veleposlanik širom zemaljske kugle, na različitim kontinentima, saznali smo da u Japanu čitav jedan gradić intenzivno promiče hrvatsku kulturu, doznali smo o Veleposlanikovim iskustvima iz Brazila, Indije i dr., o njegovim naporima da zaštiti hrvatske nacionalne interese i promiče hrvatsku kulturu i nacionalni identitet. 

Studenti su pokazali veliko zanimanje za rad dr. Štabuka: za njegovo hrvatsko medicinsko nazivlje, za promicanje zlatne formule hrvatskoga jezika  ča - kaj - što u školama, za bogaćenje standardnoga jezika riječima iz hrvatskih narječja, te ga ispitivali o veleposlaničkim danima.  Devedeset nam je minuta jednostavno proletjelo. Svima nam je bilo žao što nismo imali više vremena za susret s tim velikim intelektualcem.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS