Objavljeno: 2. 11. 2020. u 13:10
Administrator

Dana 1. studenoga 2020. u 19 sati, u KBC Dubrava u Zagrebu od jake upale pluća u 74. godini preminuo je naš dugogodišnji kolega, suradnik i prijatelj, profesor emeritus Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Mijo Korade.

Profesor Korade rođen je 11. rujna 1947. u Delkovcu (Mače, Hrvatsko zagorje), od oca Lacka i majke Ane rođene Žvigač, kao najmlađi od četvero sinova u obitelji. Nakon završene gimnazije studirao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Tu je diplomirao filozofiju (1971.) i teologiju (1975.).

Živio je u Delkovcu (1947.-1962.), Zagrebu (1962.-1975.; 1989.-1991. i 1993.-2019.), Osijeku (1975.-1977.), Rimu (1977.-1989.), Beču (1991.-1992.) i Samoboru (2019.-2020.).

U Osijeku je djelovao kao vjeroučitelj (1975.-1977.). Na Fakultetu crkvene povijesti Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu magistrirao je (1980.) i doktorirao (1988.) s temom La 'Missione illirico-dalmata' dei gesuiti (1852-1900) - Svolgimento, metodo e risultati. Predavao je povijest na gimnaziji Nadbiskupskoga dječačkoga sjemeništa u Zagrebu (1980-1982), a kao profesor crkvene povijesti radio je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu (1980.-1981. i 1988.-1991.). U Povijesnom zavodu Družbe Isusove u Rimu (1981-1984) bio je urednik i autor članaka enciklopedijskoga djela Diccionario de Historia de la Compañia de Jésus (4 sveska, Roma-Madrid, 2001.). Bio je suosnivač i prvi pročelnik Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču (1990.-1991.).

Od 1996. bio je zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu kao voditelj projekta „Hrvatska latinistička historiografija", od 2002. kao voditelj projekta „Historiografija hrvatskoga redovništva u XVII. i XVIII. stoljeću", od 2005. kao voditelj projekta „Civilna Hrvatska ranoga novovjekovlja - politički, društveni i kulturni aspekti".

Godine 1997. kao vanjski suradnik počeo je predavati na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu držeći kolegij „Hrvatska latinistička historiografija", a kasnije i niz drugih kolegija u sklopu studija povijesti. Od godine 2007. do umirovljenja 2017. trajno je zaposlen na Hrvatskim studijima gdje od 2005. predaje i na doktorskom studiju povijesti. Bio je voditelj preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti na Hrvatskim studijima 2009.-2013. i 2017. U srpnju 2019. Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno ga je izabrao za professora emeritusa. Bio je član Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija do prosinca 2019. I ove je godine sudjelovao u nastavi na Fakultetu.

Samostalno ili u suradnji Mijo Korade napisao je i objavio 14 knjiga i više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka.

Profesor Mijo Korade svojim je studentima bio ne samo brižan učitelj i mentor nego i istinski prijatelj. Nastavnicima je bio pouzdan suradnik i kolega koji je uvijek bio spreman nesebično podijeliti svoje znanje i iskustvo. Pamtit ćemo ga kao čovjeka po njegovu optimizmu, dobrohotnoj ljudskoj širini, čestitosti i humanosti.

Knjiga žalosti otvorena je u predvorju knjižnice Fakulteta.

Počivao u miru Božjem!

Stjepan Ćosić

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS