Poslijediplomski doktorski studij kroatologije

Odsjek za kroatologiju

Koordinatorica studija: doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski

Nema dvojbe da u našoj znanstvenoj zajednici postoji potreba za profilom izobrazbe koji hrvatskoj kulturi u svoj njezinoj kompleksnoj slojevitosti pristupa otvoreno za gledišta i sadržaje raznih tradicionalnih humanističkih disciplina koje se bave njome. Polazeći od raznih dodiplomskih studija poslijediplomci će se ovim studijima u tom smislu pripremati za znanstveni rad, upoznavajući uz pomoć kvalificiranih nastavnika koji su i sami orijentirani prema takvu razmišljanju temeljnu problematiku i drugih disciplina relevantnih za razumijevanje hrvatske kulture kao cjeline, pa će za svoj budući znanstveni rad dobiti polazište drukčije od onoga na koje ih upućuje i jedna od tih disciplina sama za se. Izvođenje pak takve nastave poticat će u razmišljanju i istraživanju interdisciplinarne pristupe u većoj mjeri nego se to do sada ostvarivalo. Kako bi se to postiglo, polazi se od onog što već postoji i iskorišćuju mogućnosti koje su nam u tom pogledu već na raspolaganju. Predavači koji su se kvalificirali za znanstveno-nastavna zvanja u konstituiranim humanističkim disciplinama, a otvoreni su takvom razmišljanju, te u primjerenom opsegu prenose znanja koja poslijediplomcima zaokružuju horizont i time se stvaraju preduvjeti za razvijanje konkretnih interdisciplinarnih zahvata pri čemu stvaralačka suradnja i poticajni dijalog omogućuju postavljanje, razvijanje i iskušavanje te međusobno odmjeravanje raznolikih modela interdiciplinarnosti ne propisujući nikoji teorijski pristup dogmatski i unaprijed. Za takvu trajnu interdiciplinarnu radionicu, na to usmjerenu zajednicu nastavnika i studenata, valja stvoriti preduvjete i dati joj organizacijski okvir. Treba uspostavljati pozitivno ozračje. To i jest glavna svrha ustrojavanja interdisciplinarnog poslijediplomskog studija kroatologije. Na njem će polaznici raznih diplomskih profila na predavanjima steći dopunska znanja i nove uvide, pa i na području vlastite struke, a na konverzatorijima i konzultacijama izgrađivat će se suvisao i svrhovit interdisciplinarni pristup za predmet koji svaki od njih na studiju istražuje i obrađuje. Tako će se odmah od početka, postojećim i dobrim dijelom sada neiskorištenim potencijalima, postizati nova dimenzija interdiciplinarnosti u proučavanju i tumačenju pojava hrvatske kulture, a očekivati je da će se, kako vrijeme ide, postizati u tome i kontinuiran napredak, što nam je na području humanističkih disciplina jako potrebno. Prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003. i 105/2004.) poslijediplomski interdisciplinarni Studij kroatologije ustrojava se na Hrvatskim studijima kao redoviti znanstveni sveučilišni studij za stjecanje doktorata iz područja humanističkih znanosti.


Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS