Natječaj za upis poslijediplomskih doktorskih studija

Tekst natječaja u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu raspisuju

 NATJEČAJ

za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.

 1. Kroatologija
 2. Povijest
 3. Filozofija

Osnovni uvjeti

 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije, ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (studij hrvatske kulture), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

Posebni uvjeti

 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci);
 • pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.
 • motivacijski razgovor pred povjerenstvom.

Upisna kvota:

Filozofija: 15 studenata
Kroatologija: 15 studenata
Povijest: 25 studenata

Prilozi

 • Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnog telefona.
 • Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokog obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
 • Životopis
 • Ovjerena preslika diplome
 • Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
 • Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 ECTS-bodova).
Participacija u troškovima studija iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Prijave na natječaj primaju se od 19. kolovoza  do 20. rujna 2019. isključivo poštom na adresu: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Služba za poslijediplomske studije, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijediplomski“.

Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.

Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na internetskim stranicama Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: www.hrstud.hr, telefon (01) 245 7633 ili na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski@hrstud.hr.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS