Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije

prof. dr. sc. Boran Berčić: Vlasta Baštijan (drugi mentor)

izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić: Dalibor Pribanić

izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić: Domagoj Polanščak

doc. dr. sc. Tomislav Janović: Vlasta Baštijan (prvi mentor), Anna Kocsis

prof. dr. sc. Ivan Koprek: Marija Brdarević (prvi mentor)

dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik: Ivana Ljubičić

dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik: Ivan Restović, Kristina Šekrst

dr. sc. Marko Marinić, viši znanstveni suradnik: Marija Brdarević (drugi mentor)

doc. dr. sc. Sandro Skansi: Dorotea Milas

prof. dr. sc. Josip Talanga: Ivica Mihaljević, Damijan Bermanec

prof. dr. sc. Jure Zovko: Miško Ivić
             
 


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS