Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije

Prof. dr. sc. Boran Brečić
Doktorandica: Vlasta Baštijan [drugi mentor] (2016)

Doc. dr. sc. Anto Gavrić
Doktorand: Dalibor Pribanić (2017)

Izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić
Doktorandi:  Nikola Škorić (2015)
                    Domagoj Polanščak (2016)

Prof. dr. sc. Filip Grgić
Doktorand: Ivan Milanović-Litre (2015) [drugi mentor]

Doc. dr. sc. Tomislav Janović
Doktorandi: Vlasta Baštijan (2016) [prvi mentor]
                    Anna Kocsis (2016)

Prof. dr. sc. Ivan Koprek
Doktorandica: Marija Brdarević (2013)

Dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik
Doktorandica: Ivana Ljubičić (2016)

Prof. dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik
Doktorandi:  Ivan Restović (2015)
                    Kristina Šekrst (2016)

Prof. dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik
Doktorandica: Marina Novina (2009)

Doc. dr. sc. Marko Marinić
Doktorandica: Marija Brdarević (2018) [drugi mentor]

Prof. dr. sc. Marko Pranjić
Doktorand: Ivan Milanović-Litre (2015) [prvi mentor]

Prof. dr. sc. Josip Talanga
Doktorandi: Ivica Mihaljević (2009)
                   Damijan Bermanec (2016)

Prof. dr. sc. Jure Zovko
Doktorand: Miško Ivić (2012)
             
 


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS