Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić
Doktorand: Davor Šalat (prvi mentor)

Prof. dr. sc. Đuro Blažeka
Doktorand: Ana-Marija Korent

Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
Doktorand:  Matijas Baković

Prof. dr. sc. Jadranka Gvozdanović
Doktorand: Petra Svetec

Prof. dr. sc. Sanda Ham
Doktorand: Alen Orlić

dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znanstvena savjetnica
Doktorand: Morana Zajec

Doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Doktorand: Hrvoje Dečak                              
                 

Prof. dr. sc. Pavao Knezović
Doktorand: Plamenko Nosić

Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš
Doktorand: Ivan Uldrijan

Doc. dr. sc. Vladimir Lončarević
Doktorand: Petar Bilobrk

Prof. dr. sc. Ljiljana Marks
Doktorand: Irena Mikajević

Izv. prof. dr. sc. Zdravko Matić
Doktorand: Frano Stojić (drugi mentor)

Doc. dr. sc. Marko Medved
Doktorand: Franje Puškarić

Izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Doktorand: Marija Pandžić (drugi mentor)

Doc. dr. sc. Davor Piskač
Doktorand: Maja Adžija
                   Nina Lekić

Prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak
Doktorand: Danijel Detoni

Doc. dr. sc. Nenad Pokos
Doktorandica: Sabina Galeković

Prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Doktorand: Mario Perestegi (drugi mentor)

Doc. dr. sc. Marinko Šišak
Doktorand: Frano Stojić (prvi mentor)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
Doktorand: Mario Perestegi (prvi mentor)

Prof. dr. sc. Stanislav Tuksar
Doktorandi: Denis Vasilj

Izv. prof. sc. Jerko Valković
Doktorand: Marija Pandžić (prvi mentor)

Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Doktorandi: Maria Latchici
                   Tamara Bodor
                   Jelena Gazivoda

Prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
Doktorand: Josip Jagodar         

Doc. dr. sc. Dubravka Zima
Doktorandi:  Martina Jurišić
                    Davor Šalat (drugi mentor)

Dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, znanstvena savjetnica
Doktorand: Zrinka Vitković
                   
                  
                   
                


                  


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS