Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti

Prof. dr. sc. Miroslav Akmadža
Doktorandi: Josipa Maras Kraljević
                    Zvonimir Ancić

Prof. dr. sc. Mladen Ančić
Doktorandi: Marko PIjović

Doc. dr. sc. Tomislav Anić
Doktorand: Aleksandra Bednjanec Vuković
 

Dr. sc. Nikica Barić, znanstveni savjetnik
Doktorandi: Vladimir Šumanović

Izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski
Doktorand: Juraj Balić
                   Vladimir Brnardić

Doc. dr. sc. Ivan Bulić
Doktorandi: Filip Katanić
                   Marija Tomić
                   Petra Banić

Dr. sc. Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik
Doktorand: Ana Jura

Dr. sc. Zoran Grijak, znanstveni savjetnik
Doktorandica: Andrea Ščapec Prusina

Doc. dr. sc. Ivana Jukić
Doktorandica: Ivanka Magić Kanižaj

Dr. sc. Josip Jurčević, znanstveni savjetnik
Doktorandi: Marinko Kuzman
                    Ivan Bračić
                    Franjo Jurić
                    tanja Pavelin

Dr. sc. Mario Jareb, viši znanstveni suradnik
Doktorand: Darko Nekić
                   Hrvoje Mandić

Doc. dr. sc. Hrvoje Klasić
Doktorand: Matija Perušinović

Prof. dr. sc. Mijo Korade
Doktorandi:  Ivana Hazulin
                    Stipe Ledić
                    Mirela Lenković
                    Branka Manin
                    Đurđica Miškulin
                    Dejan Pernjak
                    Goran Komerički
                    Ivan Peček

Izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić
Doktorand: Ilija Vučur
                   Mijo Beljo

Dr. sc. Davor Marijan znanstveni savjetnik
Doktorandi: Ivan Radoš

Izv. prof. dr. sc. Marino Manin
Doktorandi: Petra Batelja (prvi mentor)

Dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik
Doktorand: Miroslav Kota

Doc. dr. sc. Damir Matanović
Doktorandi: Domagoj Hajduković
                   Julije Pajčić
                   Pavao Nujić

Doc. dr. sc. Ivica Miškulin
Doktorand: Iva Jurčević

Antea Čošić

Izv. prof. dr. sc. Ante Nazor
Doktorandi: Izabela Jakarić Vonić
                   Aleksandra Kopričević
                   Ivan Mihanović
                   Tomislav Šulj       

Dr. sc. Marina Perić Kaselj, znanstvena suradnica
Doktorand: Ivan Tepeš (prvi mentor)

Dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik
Doktorandi: Marijan Mandić
                  

Dr. sc. Mirjana Repanić Braun, znanstvena savjetnica
Doktorand: Petra Batelja (drugi mentor)

Izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
Doktorand: Marta Husić

Prof. dr. sc. Zlata Živaković Kereže
Doktorand: Mario Jager

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS