Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić: Mato Mikičić

doc. dr. sc. Vlatka Vukelić: Kristina Džin

prof. dr. sc. Miroslav Akmadža: Josipa Maras Kraljević, Zvonimir Ancić

doc. dr. sc. Tomislav Anić: Aleksandra Bednjanec Vuković

dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik: Juraj Balić, Vladimir Brnardić

doc. dr. sc. Ivan Bulić: Marija Tomić, Petra Banić

dr. sc. Vladimir Gajger, znanstveni savjetnik: Ana Jura

dr. sc. Zoran Grijak, znanstveni savjetnik: Andrea Ščapec Prusina

dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik: Darko Nekić, Hrvoje Mandić

doc. dr. sc. Ivana Jukić: Ivanka Magić Kanižaj

dr. sc. Josip Jurčević, znanstveni savjetnik: Marinko Kuzman, Ivan Bračić, Tanja Pavelin, Tea Cujzek

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić: Matija Perušinović

prof. dr. sc. Mijo Korade: Martina Bačić, Ivana Hazulin, Branka Manin, Đurđica Miškulin, Dejan Pernjak, Goran Komerički, Ivan Peček, Mirela Lenković

dr. sc. Ivica Lučić: Ilija Vučur, Mijo Beljo

dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik: Petra Batelja (prvi mentor), Goran Rajič

prof. dr. sc. Damir Matanović: Domagoj Hajduković, Pavao Nujić

dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik: Miroslav Kota

izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin: Iva Jurčević, Antea Čošić, Filip Katanić, Darko Belušić, Stanislav Artuković

izv. prof. dr. sc. Ante Nazor: Ivan Mihanović, Tomislav Šulj, Izabela Jakarić Vonić    

izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić: Jurij Borna Jurčević

dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik: Marijan Mandić               

dr. sc. Mirjana Repanić Braun, znanstvena savjetnica: Petra Batelja (drugi mentor)

izv. prof. dr. sc. Darko Vitek: Marta Ivković

dr. sc. Zlata Živaković Kereže, znanstvena savjetnica: Mario Jager

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS