Doktorski radovi iz filozofije obranjeni na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • Ivan Restović: Logičko-pojmovna struktura Brouwerova intuicionizma. Mentor: dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 29. ožujka 2019.
   
 • Marina Novina: Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije. Mentor: dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 8. studenoga 2018.
   
 • Dubravka Vlaičević: Libertarijanizam i doktrina Katoličke Crkve o slobodi. Mentor: doc. dr. sc. Davor Pećnjak. Datum obrane: 16. ožujka 2018.
   
 • Goran Lojkić: Razgranata teorija tipova kao intenzionalna logika. Mentor: dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 21. 02. 2018.
   
 • Bruno Pušić: Problem vrste i suvremena biologija. Mentori: izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić i doc dr. sc. Damjan Franjević. Datum obrane: 28. 06. 2016.
   
 • Vanda Bazdan: Authentic skepticism: The delineation of a dialectical counterpart to positive epistemology. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Datum obrane: 03. 06. 2016.
   
 • Tomislav Škrbić: Ontologija umjetnosti Ivana Fochta. Mentor: prof. dr. sc. Damir Barbarić. Datum obrane: 23. 09. 2015.
   
 • Josip Lukin: Modeliranje u filozofiji znanosti Nancy Cartwright u kontekstu suvremene rasprave o znanstvenim modelima. Mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša. Datum obrane: 12. 03. 2015.
   
 • Ljubiša Prica: Film kao medij filozofskog mišljenja. Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko. Datum obrane: 22. 12. 2014.
   
 • Ana Butković: Problem znanja a priori u sporu između empirizma i racionalizma. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Datum obrane: 21. 11. 2014.
   
 • Borna Jalšenjak: Underlying Philosophy of Self-determination Theory and Motivation: Importance of Understanding Motivation as Philosophical-anthropological  Concept for Organisational Sciences. Mentori: prof. dr. sc. Randy Richards, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak. Datum obrane: 10. 03. 2014.
   
 • Dragana Sekulić: Normativno i deskriptivno u zaključivanju. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Datum obrane: 28. 06. 2012.
 • Berislav Podrug: Platonov Simpozij. Mentor: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 06. 06. 2012.
 • Ksenija Grubišić: Nietzscheova kritika morala. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Datum obrane: 04. 05. 2012.
 • Dušan Dožudić: Kontekstualna uvjetovanost referencije singularnih termina. Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak. Datum obrane: 17. 02. 2012.
 • Ivana Skuhala Karasman: Predviđanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina). Mentorica: dr. sc. Erna Banić Pajnić, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 29. 06. 2011.
   
 • Matej Sušnik: Etika i praktično rasuđivanje: moralni razlozi i problem moralne motivacije. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Datum obrane: 25. 02. 2011.
   
 • Ana Gavran Miloš: Epicurean Epistemology. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Datum obrane: 17. 12. 2010.
   
 • Lovorka Mađarević: Uloga emocija u moralu. Mentor: prof. dr. sc. Filip Grgić. Datum obrane: 17. 12. 2010.
 • Petar Šegedin: Noũs u Platonovu filozofiranju. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 30. 06. 2010.
   
 • Tvrtko Jolić: Normativni temelji međunarodne pravednosti. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Datum obrane: 21. 06. 2010.
   
 • Luka Boršić: Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentorica: dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 21. 06. 2010.
   
 • Mladen Domazet: Explanations from Contemporary Quantum Theories: Some Ontological Characteristics. Mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša. Datum obrane: 03.12. 2009.
 • Nives Delija: Recepcija Hegelove teze o kraju umjetnosti. Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko. Datum obrane: 29. 06. 2009.
 • Tomislav Bracanović: Filozofija biologije i evolucijsko objašnjenje morala. Mentor: prof. dr. sc. Josip Talanga. Datum obrane: 18. 05. 2005.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS