Doktorski radovi iz kroatologije obranjeni na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • Matijas Baković: Jezik Sbornika zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu od 1881. do 1884. i kulturno-političke prilike nakon austro-ugarske okupacije (1878.). Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Grčević. Datum obrane: 11. 6. 2019.
   
 • Ivan Uldrijan: Uloga komentara Glasa Koncila u promicanju slobode javne riječi i demokratizacije hrvatskoga društva. Mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš. Datum obrane: 28. 2. 2019.
   
 • Marija Pandžić: Interaktivnost Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj na župnim mrežnim stranicama - nastanak novog komunikacijsko-pastoralnog modela. Mentori: dr. sc. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik i izv. prof. dr. sc. Jerko Valković. 09. 07. 2018.
   
 • Monika Jurić Janjik: Glazba u djelima dubrovačkih renesansnih autora. Mentor: prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, akademik. Datum obrane: 05. 06. 2018.
   
 • Rozina Palić-Jelavić: Početci stvaranja hrvatskoga nacionalnoga opernoga repertoara - Hrvatska nacionalna povijesna operna trilogija (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) Ivana pl. Zajca. Mentor: prof. dr. sc. Vjera Katalinić. Datum obrane: 23. 03. 2017.
   
 • Tamara Jurkić Sviben: Glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine. Mentor: akademik Stanislav Tuksar. Datum obrane: 12. 07. 2016.
   
 • Anto Mikić: Crkveno i društveno značenje Glasa Koncila od 1963. do 1972. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 28. 06. 2016.
   
 • Sandra Cvikić: Vukovar u drugoj polovici 20. stoljeća: društveni uzroci nasilja. Mentor: izv. prof. dr. sc. Renato Matić. Datum obrane: 11. 02. 2016.
   
 • Mislav Kovačić: Filološki i teološki rad Bogoslava Šuleka na hrvatskom izdanju Novoga zavjeta. Mentori: prof. dr. sc. Peter Kuzmič i prof. dr. sc. Branka Tafra. Datum obrane: 17. 06. 2015.
   
 • Josipa Dragičević: Hrvatske književnice 19. stoljeća i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji. Mentor: prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Datum obrane 15. 06. 2015.
   
 • Dijana Dijanić: Društveno-kulturalni aspekti položaja žena: Antifašistička fronta žena u Hrvatskoj (1945.-1953.). mentorica: prof. dr. sc. Suzana Leček. Datum obrane: 17. 06. 2015.
   
 • Ivana Bendra: Religioznost stanovnika Vukovara za vrijeme opsade 1991. Mentor: prof. dr. sc. Vine Mihaljević. Datum obrane: 20. 05. 2015.
   
 • Ivana Anić: Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskoga narodnoga preporoda. Mentor: akademik Nikša Stančić. Datum obrane: 18. 05. 2015.
   
 • Milica Mikecin: Utjecaj grčkoga jezika na leksik najstarije faze hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika. Mentori: akademik Stjepan Damjanović i dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 06. 05. 2015.
   
 • Anela Mateljak: Đuro Rapić u kontekstu hrvatske književnosti u Slavoniji 18. stoljeća. Mentorica: prof. dr. sc. Zlata Šundalić. Datum obrane: 27. 11. 2013.
 • Branka Barić: Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentorica: prof. dr. sc. Branka Tafra. Datum obrane: 16. 05. 2013.
 • Petra Košutar: Hrvatsko jezikoslovlje 18. stoljeća u suodnosu s europskim. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentorica: prof. dr. sc. Branka Tafra. Datum obrane: 14. 05. 2013.
 • Suzana Peran: Slika obitelji u hrvatskim medijima. Mentor: doc. dr. sc. Juraj Mirko Matauši慅. Doktorat izvan doktorskog studija. Datum obrane: 11. 07. 2012.
 • Ivančica Marković: Utjecaji prosvjetiteljstva na razvoj Slavonije u 18. i početkom 19. stoljeća. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek. Datum obrane: 04. 06. 2012.
 • Bojan Marotti: Značenje nadslovka u rječniku Pavla Rittera Vitezovića Lexicon Latino-Illyricum. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: akademik Radoslav Katičić. Datum obrane: 04. 06. 2012.
 • Andreja Sršen: Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Tihomir Cipek. Datum obrane: 02. 03. 2012.
 • Marin Sopta: Oblikovanje hrvatske zajednice u Kanadi u razdoblju od 1945. do 1995. godine. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Dražen Živić. Datum obrane: 02. 02. 2012.
 • Marina Šimunić Buršić: Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj. Mentorica: prof. dr. sc. Dijana Vukičević Samardžija. Doktorat izvan doktorskog studija. Datum obrane: 28. 10. 2011.
   
 • Željka Lovrenčić: Hispanistička Croatica: tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla. Mentor: doc. dr. sc. Sanja Vulić. Doktorat izvan doktorskog studija. Datum obrane: 2.9.2011.
 • Marinko Šišak: Republikanski etos Dubrovačke Republike: odgojne teorije i praksa. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Marko Pranjić. Datum obrane: 14. 02. 2011.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS